Προσευχή | proseuxi.gr

Αρχείο - Νοέμβριος 2017

Αρχική » Αρχείο για Νοέμβριος 2017

1 Δεκεμβρίου: Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Ο Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων εορτάζει 1 Δεκεμβρίου Ο Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων ήταν υπόδειγμα κάθε αρετής και ιδιαίτερα της αγαθοεργίας. Έζησε στους χρόνους του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και της μητέρας αυτού Ειρήνης...

Πως θα μάθεις να προσεύχεσαι;

Μάθε να προσεύχεσαι. Βίαζε τον εαυτόν σου εις την προσευχήν. Κατά αρχάς θα εύρης δυσκολίαν, ύστερον όμως όσον περισσότερον βιάζης τον εαυτόν σου, τόσον ευκολώτερον θα προσεύχεσαι. Εις την αρχήν όμως είναι πάντοτε...

Ποιος είναι ο αληθινά λογικός άνθρωπος;

Ποιος είναι ο αληθινά λογικός άνθρωπος; Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει·να υπακούη και να αρέση στον Θεό των όλων, και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύη την ψυχή του· να φανή αρεστός στον Θεό...

Προσευχή στον Ιησού Χριστό για δοξολογία

Προσευχή στον Ιησού Χριστό για δοξολογία – Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη Ἰησοῦ, πού εἶσαι ἡ καταπληκτική καί ὑπερκαλή ὡραιότης, σέ δοξολογῶ, γιατί ἔχεις συγχρόνως θέληση καί δύναμη εὐεργετική. Ἰησοῦ, πού εἶσαι ἡ...

Ψαλμοί Ψαλμός 44

Ψαλμοί Ψαλμός 44 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν· ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. Ψαλμοί Ψαλμός 44 2 ΕΞΗΡΕΥΞΑΤΟ ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος...

Μακκαβαίων Γ’ Κεφάλαιο 2

Μακκαβαίων Γ’ Κεφάλαιο 2 Ο μὲν οὖν ἀρχιερεὺς Σίμων ἐξεναντίας τοῦ ναοῦ κάμψας τὰ γόνατα καὶ τὰς χεῖρας προτείνας εὐτάκτως, ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην. 2 Κύριε Κύριε, βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ δέσποτα πάσης...

Μακκαβαίων Γ’ Κεφάλαιο 1

Μακκαβαίων Γ’ Κεφάλαιο 1 Ο δὲ Φιλοπάτωρ μαθὼν παρὰ τῶν ἀνακομισθέντων τὴν γενομένην τῶν ὑπ αὐτοῦ κρατουμένων τόπων ἀφαίρεσιν ὑπὸ ᾿Αντιόχου παραγγείλας ταῖς πάσαις δυνάμεσι πεζικαῖς τε καὶ ἱππικαῖς αὐτοῦ καὶ τὴν...

30 Νοεμβρίου: Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος ο Πρωτόκλητος

Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος ο Πρωτόκλητος εορτάζει 30 Νοεμβρίου Ο Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον πατέρα του τον έλεγαν Ιωνά...

Θαύμα σε καρδιοπαθή του Αγίου Χαραλάμπους

Θαύμα σε καρδιοπαθή του Αγίου Χαραλάμπους Ένα σύγχρονο Θαύμα σε καρδιοπαθή του Αγίου Χαραλάμπους Η κ. Ε.Λ. από την Αθήνα το 1992 είχε υποστεί έμφραγμα καρδιάς. Ανησύχησε για την υγεία της και πήγε στην Ελβετία για να...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις