Προσευχή | proseuxi.gr

Αρχείο - Μάιος 2018

Αρχική » Αρχείο για Μάιος 2018

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 16

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 16 ῾Ο ἄδικος διαχειριστὴς Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΕΛΕΓΕ δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ...

Έξοδος Κεφάλαιο 8

Έξοδος Κεφάλαιο 8 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· εἰπὸν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου· ἔκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ράβδον σου ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη καὶ ἀνάγαγε τοὺς βατράχους· καὶ ἐξέτεινεν ᾿Ααρὼν τὴν χεῖρα...

Έξοδος Κεφάλαιο 7

Έξοδος Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραώ, καὶ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης· σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ δὲ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραώ...

Οι θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου…

Οι θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου… Οι θλίψεις του Οσίου Μακαρίου της Όπτινα «Σ᾿ εὐχαριστῶ πού μοῦ ἀποκάλυψες τή θλίψη τῆς πληγωμένης καρδιᾶς σου. Ἕνα δυνατό, ἀκτινοβόλο φῶς μέ τυλίγει, κάθε φορά πού μοιράζομαι μέ...

31 Μαΐου: Άγιος Ερμείας ο Μάρτυς

Ο Άγιος Ερμείας ο Μάρτυς εορτάζει 31 Μαΐου Ο Άγιος Ερμείας ο Μάρτυς, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου. Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και...

29 Μαΐου: Αγία Θεοδοσία η Παρθενομάρτυς

Η Αγία Θεοδοσία η Παρθενομάρτυς εορτάζει 29 Μαΐου Η Αγία Θεοδοσία η Παρθενομάρτυς καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών, έλαμπε για το ζήλο...

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16 ῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΚΑΙ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2...

Γένεσις Κεφάλαιο 8

Γένεσις Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ ἀνεμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων, ὅσα ἦν μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν...

Γένεσις Κεφάλαιο 7

Γένεσις Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε· εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι σὲ εἶδον δίκαιον ἐναντίον μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσάγαγε πρὸς σὲ ἑπτὰ ἑπτά, ἄρσεν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις