Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 25 Οκτωβρίου: Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

25 Οκτωβρίου: Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

25 Οκτωβρίου: Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

25 Οκτωβρίου: Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι

Η Εορτή Αγίων Μαρκιανού και Μαρτύριου είναι 25 Οκτωβρίου

Οι Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος ήταν νοτάριοι και γραμματικοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του ομολογητή, στα χρόνια του Αρειανού βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 349 μ.Χ.). Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο, υπήρξαν συνήγοροι θαρραλέοι της ορθόδοξης αλήθειας.

Όταν ο Πατριάρχης Παύλος δεν δέχθηκε να συμφωνήσει με τους Αρειανούς, εξορίστηκε από το βασιλιά στην Αρμενία και πνίγηκε από τους εκεί Αρειανούς. Τότε οι δύο Άγιοι έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους και σταθεροί στο ορθόδοξο δόγμα. Διότι πάντα στο μυαλό τους κυριαρχούσε ο λόγος του Κυρίου: «ἐὰν ὐμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἔστε» (Ευαγγέλιο Ιωάννη, η’ 31). Αν, δηλαδή, εσείς, μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου, λέει ο Κύριος, τότε πράγματι είσθε και αληθινοί μαθητές μου. Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος το απέδειξαν περίτρανα αυτό, όταν συνελήφθησαν από τον αυτοκράτορα. Ομολόγησαν με θάρρος μπροστά του την αληθινή πίστη και ήλεγξαν αυτόν για τις παρανομίες του. Τότε, διατάχθηκε και τους σκότωσαν με μαχαίρι.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Εορτή Αγίων Μαρκιανού και Μαρτύριου

Ζῆλον ἔνθεον ἀναλαβόντες, ἠμαυρώσατε Ἀρείου πλάνην ὁμοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανὲ καὶ θέοφρων Μαρτύριε, ὀρθοδοξίας οἱ ἄσειστοι πρόβολοι, θεῖοι μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μία μοναδική συλλογή Παρακλητικών Κανόνων που έλειπε μέχρι σήμερα από τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, πολλοί από τους Παρακλητικούς Κανόνες είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και μάλιστα ολοκληρωμένοι, είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι.

Θησαυρος Παρακλητικων Κανονων

Σχετικά άρθρα με «25 Οκτωβρίου: Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι»:

Πανήγυρις Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων
Ο Λεμεσού Αθανάσιος μίλησε στον Άγιο Δημήτριο στον Βύρωνα
Πατρών Χρυσόστομος: Προσεύχεσθε αδελφοί μου, για την κατάπαυση του πολέμου
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος στον Αρχιεπίσκοπο

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο