Προσευχή | proseuxi.gr

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 9

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 9 Τὸ παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου καὶ τὰ δικά του δικαιώματα Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 9 Θ´\ΟΥΚ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9 Θλῖψις τοῦ Παύλου διὰ τὴν ἀπιστίαν τοῦ ᾿Ισραὴλ Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9 Θ´\ΑΛΗΘΕΙΑΝ λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9 ῾Η μεταστροφὴ τοῦ Σαύλου Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 9 Θ´\Ο δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ᾐτήσατο παρ᾿ αὐτοῦ ἐπιστολὰς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις