Προσευχή | proseuxi.gr

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ῾Ο Παῦλος εἰς Μελίτην Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΚΑΙ διασωθέντες τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 2 οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν·...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27 ῾Ο Παῦλος ἀποπλέει διὰ τὴν Ρώμην. Εἰς Κρήτην Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 27 ΚΖ´\ΩΣ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΟΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις