Προσευχή | proseuxi.gr

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14 ῾Η ὅρασις τοῦ ᾿Αρνίου καὶ τῶν λυτρουμένων Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΚΑΙ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14 Χαρίσματα προφητείας καὶ γλωσσῶν Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΔΙΩΚΕΤΕ τὴν ἀγάπην· ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 2 ὁ...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 Μακροθυμία πρὸς τοὺς ἀδυνάτους καὶ διστακτικοὺς Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΤΟΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις