Προσευχή | proseuxi.gr

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατακρίνει τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ΚΓ´\ΤΟΤΕ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας...

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 ῾Ο νέος Οὐρανὸς καὶ ἡ νέα Γῆ Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21 ᾿Απὸ Μίλητον εἰς Τύρον Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΩΣ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις