Προσευχή | proseuxi.gr

Προς Γαλατας

Ψαλμοί Ψαλμός 10 Ψαλμοί Ψαλμός 15 Ψαλμοί Ψαλμός 18 Ψαλμοί Ψαλμός 27 Ψαλμοί Ψαλμός 34 Ψαλμός 91 Ψαλμός 70 Ψαλμός 99

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 6 Πρακτικά παραγγέλματα ΣΤ´\ΑΔΕΛΦΟΙ, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ...

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 4 Θεία υιοθεσία δια της πίστεως εις τον Χριστόν Δ´\ΛΕΓΩ δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ...

Ψαλμοί Ψαλμός 8 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 31 Ψαλμοί Ψαλμός 42 | proseuxi.gr Ψαλμός 84 Ναούμ Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 94 Ψαλμός 105 Ψαλμός 111

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Γαλάτας Κεφάλαιο 3 Η πίστις και όχι ο νόμος είναι η βάσις της αποδοχής του ανθρώπου από τον Θεόν Γ´\Ω ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ’ ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς...