Προσευχή | proseuxi.gr

Επιστολη Ιακωβου

Αρχική » Αγια Γραφη » Καινη Διαθηκη » Επιστολη Ιακωβου
Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 3 Ψαλμοί Ψαλμός 61 Εσθήρ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 93 Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 5 Ψαλμός 107 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 3 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 127

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 5

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 5 Εναντίον της εξασκήσεως πιέσεως υπό των πλουσίων Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 5 Ε´ ΑΓΕ νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις· 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε...

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 3

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 3 Έλεγχος της γλώσσης Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 3 Γ´\ΜΗ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρῖμα ληψόμεθα· 2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος...

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 2 Γένεσις Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 76 Ψαλμός 73

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 2

Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 2 Συμπεριφορά προς τους πλουσίους και πτωχούς Επιστολή Ιακώβου Κεφάλαιο 2 Β´\ΑΔΕΛΦΟΙ μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις