Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Ματθαιον

Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς κατακρίνει τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 ΚΓ´\ΤΟΤΕ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 21

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 21 ῾Η θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ ᾿Ιησοῦ εἰς τὰ ῾Ιεροσόλυμα Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 21 ΚΑ´\ΚΑΙ ὅτε ἤγγισαν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητὰς 2 λέγων αὐτοῖς·...

Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 21 Δανιήλ Κεφάλαιο 6 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 10

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 20

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 20 ῾Η παραβολὴ τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 20 Κ´\ΟΜΟΙΑ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2 καὶ συμφωνήσας μετὰ τῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις