Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Ματθαιον

Ιώβ Κεφάλαιο 5

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 15

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 15 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἀπαντᾶ εἰς τὴν ἐπίκρισιν ὅτι παραβαίνει τὰς παραδόσεις Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 15 ΙΕ´\ΤΟΤΕ προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ οἱ ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες· 2 διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι...

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 13

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 13 ῾Η παραβολὴ τοῦ σπορέως Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΕΝ δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν· 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ...

Ψαλμός 137 Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 142 Ψαλμός 146

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 12

Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 12 Η τήρησις του Σαββάτου Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 12 ΙΒ´\ΕΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις