Προσευχή | proseuxi.gr

Πραξεις Αποστολων

Αρχική » Αγια Γραφη » Καινη Διαθηκη » Πραξεις Αποστολων
Ιερεμίας Κεφάλαιο 7 Γένεσις Κεφάλαιο 10 Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 23 Κριταί Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ῾Ο Παῦλος εἰς Μελίτην Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 28 ΚΗ´\ΚΑΙ διασωθέντες τότε ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 2 οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν· ἀνάψαντες...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26 ῾Η ὁμιλία τοῦ Παύλου ἐνώπιον τοῦ ᾿Αγρίππα Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 26 ΚΣΤ´\ΑΓΡΙΠΠΑΣ δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα...

Μιχαίας Κεφάλαιο 7 Λευιτικόν Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 10

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25 ῾Ο Παῦλος δικάζεται ἀπὸ τὸν Φῆστον Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 25 ΚΕ´\ΦΗΣΤΟΣ οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας· 2 ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς...