Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Εκκλησιαστης

Ψαλμοί Ψαλμός 2 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 1 Ψαλμοί Ψαλμός 46

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 2

Εκκλησιαστής Κεφάλαιο 2 ΕΙΠΟΝ ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου· δεῦρο δὴ πειράσω σε ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἰδὲ ἐν ἀγαθῷ· καὶ ἰδοὺ καί γε τοῦτο ματαιότης. 2 τῷ γέλωτι εἶπα περιφοράν, καὶ τῇ εὐφροσύνῃ· τί τοῦτο ποιεῖς; 3 καὶ κατεσκεψάμην εἰ ἡ καρδία μου ἑλκύσει ὡς οἶνον...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X