Προσευχή | proseuxi.gr
Ησαΐας Κεφάλαιο 8 Έξοδος Κεφάλαιο 10 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 9

Έξοδος Κεφάλαιο 10

Έξοδος Κεφάλαιο 10 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· εἴσελθε πρὸς Φαραώ· ἐγὼ γὰρ ἐσκλήρυνα αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἵνα ἑξῆς ἐπέλθῃ τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ᾿ αὐτούς· ὅπως διηγήσησθε εἰς τὰ ὦτα τῶν τέκνων...

Έξοδος Κεφάλαιο 8

Έξοδος Κεφάλαιο 8 ΕΙΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· εἰπὸν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου· ἔκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ράβδον σου ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη καὶ ἀνάγαγε τοὺς βατράχους· καὶ ἐξέτεινεν ᾿Ααρὼν τὴν χεῖρα...

Αμώς Κεφάλαιο 5 Γένεσις Κεφάλαιο 8

Έξοδος Κεφάλαιο 7

Έξοδος Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραώ, καὶ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης· σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ δὲ ᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραώ...