Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Γενεσις

Γένεσις Κεφάλαιο 2 Αγία Γραφή Παλαία Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 25 Ψαλμοί Ψαλμός 39

Γένεσις Κεφάλαιο 2

Γένεσις Κεφάλαιο 2 ΚΑΙ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε. καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X