Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Λευιτικον

Ψαλμός 140 Ψαλμός 147

Λευιτικόν Κεφάλαιο 6

Λευιτικόν Κεφάλαιο 6 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἔντειλαι ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, λέγων· οὗτος ὁ νόμος τῆς ὁλοκαυτώσεως· αὐτὴ ἡ ὁλοκαύτωσις ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωΐ, καὶ τὸ πῦρ τοῦ...

Λευιτικόν Κεφάλαιο 4

Λευιτικόν Κεφάλαιο 4 ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων· λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ, λέγων· ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ ἔναντι Κυρίου ἀκουσίως ἀπὸ πάντων τῶν προσταγμάτων Κυρίου, ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ ποιήσει ἕν τι ἀπ᾿ αὐτῶν· ἐὰν μὲν ὁ ἀρχιερεὺς ὁ...

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 2 Γένεσις Κεφάλαιο 4 Ιουδίθ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 76 Ψαλμός 73

Λευιτικόν Κεφάλαιο 3

Λευιτικόν Κεφάλαιο 3 ΕΑΝ δὲ θυσία σωτηρίου τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτοῦ προσαγάγῃ, ἐάν τε ἄρσεν, ἐάν τε θῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίου. καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δώρου, καὶ σφάξει αὐτὸ ἐναντίον...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις