Προσευχή | proseuxi.gr

Παραλειπομενων Α

Αρχική » Αγια Γραφη » Παλαια Διαθηκη » Παραλειπομενων Α
Αμώς Κεφάλαιο 9 Γένεσις Κεφάλαιο 9

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 10

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 10 ΚΑΙ ἀλλόφυλοι ἐπολέμησαν πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουέ. 2 καὶ κατεδίωξαν οἱ ἀλλόφυλοι ὀπίσω Σαοὺλ καὶ ὀπίσω τῶν υἱῶν...

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 8

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 8 ΚΑΙ Βενιαμὶν ἐγέννησε Βαλὲ πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ ᾿Ασβὴλ τὸν δεύτερον, ᾿Ααρὰ τὸν τρίτον, 2 Νωὰ τὸν τέταρτον καὶ Ραφὴ τὸν πέμπτον. 3 καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλέ· ᾿Αδὶρ καὶ Γηρὰ καὶ ᾿Αβιοὺδ 4...

Ησαΐας Κεφάλαιο 6 Εσθήρ Κεφάλαιο 8

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 7

Παραλειπομένων Α’ Κεφάλαιο 7 ΚΑΙ τοῖς υἱοῖς ᾿Ισσάχαρ· Θωλὰ καὶ Φουὰ καὶ ᾿Ιασοὺβ καὶ Σεμερών, τέσσαρες. 2 καὶ υἱοὶ Θωλά· ᾿Οζί, Ραφαΐα καὶ ᾿Ιεριὴλ καὶ ᾿Ιαμαΐ καὶ ᾿Ιεβασὰμ καὶ Σαμουήλ, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν τῷ...