Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Θρηνοι Ιερεμιου

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 87 Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 90 Ψαλμός 72

Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 3

Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 3 ΕΓΩ ἀνὴρ ὁ βλέπων πτωχείαν ἐν ράβδῳ θυμοῦ αὐτοῦ ἐπ ἐμέ· 2 παρέλαβέ με καὶ ἀπήγαγέ με εἰς σκότος καὶ οὐ φῶς, 3 πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν. 4 ᾿Επαλαίωσε σάρκα μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου συνέτριψεν·...

Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 1

Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαλωσθῆναι τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ῾Ιερουσαλὴμ ἐρημωθῆναι, ἐκάθισεν ῾Ιερεμίας κλαίων, καὶ ἐθρήνησε τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ εἶπε· Θρήνοι Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 1 Πῶς ἐκάθισε μόνη ἡ πόλις ἡ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις