Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: Τι εστί χήρα;

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: Τι εστί χήρα;

Ο πόνος Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: Τι εστί χήρα;

Δεν είναι αυτό χηρεία, το να συνάψη δηλαδή κάποια δεύτερο γάμο, όπως και δεν είναι βέβαια αυτό παρθενία, το να μείνει δηλαδή κάποια άγαμη, αλλά τι;

Όπως στην πρώτη περίπτωσι πρέπει να υπάρχη το εύσχημο και η σταθερότητα, έτσι και στην περίπτωσι της παρθενίας πρέπει να υπάρχη η απομόνωσις, η επιμονή στις δεήσεις, η απαλλαγή από την τρυφή και την ασωτία, διότι λέγει:

«Όποια όμως ζει στη σπατάλη έχει ήδη πεθάνει μολονότι ζει» (Α’ Τιμ. 5, 6).

Αν θέλης μένοντας χήρα να έχης την ίδια υπερηφάνεια, την ίδια εξωτερική εμφάνισι και την ίδια ενδυμασία που είχες όταν ζούσε ο άνδρας σου, είναι προτιμώτερο να παντρευτής, δεν είναι κακό η σύναψις γάμου, αλλ’ η πολυπραγμοσύνη.

Συ βέβαια, εκείνο που δεν είναι κακό δεν το κάνεις, ενώ εκείνο που είναι αδιάφορο και άξιο κατηγορίας, αυτό το υπομένεις.

Γι’ αυτό παραστράτησαν τρέχοντας πίσω από το σατανά, επειδή δεν γνώρισαν να χηρέψουν σωστά.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου – Θέλεις να μάθης τι είναι χήρα και ποιο είναι το αξίωμα της χηρείας;

Άκουε τον Παύλο που λέγει: «Εάν ανέθρεψε καλά τα παιδιά της, αν φιλοξένησε στο σπίτι της, αν έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδοιπόρων, αν βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, αν φρόντισε με κάθε τρόπο να κάνη καλά έργα» (Α’ Τιμ. 5,10).

Όταν, πεθαίνοντας ο άνδρας σου, είσαι περιβεβλημένη με πολύ πλούτο και πολλή υπερηφάνεια, φυσικά δεν υποφέρεις τη χηρεία.

Μετάθεσε λοιπόν τον πλούτο αυτό στον ουρανό και τότε το φορτίο της χηρείας σου είναι υποφερτό.

(Β’ Τιμόθεον, Ζ’ ΕΠΕ 23,600-602. PG 62,641)
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο