Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Άλλοι δέχονται τον Χριστό και άλλοι τον αρνούνται

Άλλοι δέχονται τον Χριστό και άλλοι τον αρνούνται

Άλλοι δέχονται τον Χριστό και άλλοι τον αρνούνται

Άλλοι δέχονται τον Χριστό και άλλοι τον αρνούνται

Μέ συγκίνηση πολλή ὁ δίκαιος Συμεών κρατεῖ στήν ἀγκαλιά του τό θεῖο βρέφος. Ἡ καρδιά του εἶναι πλημμυρισμένη ἀπό ἀγαλλίαση. Ἔχει στραμμένο τό βλέμμα πρός τόν οὐρανό καί τά χείλη του κινοῦνται εὐλαβικά γιά νά προφέρουν θερμή εὐχή, τήν ὁποία ἡ μακαρία ἐκείνη στιγμή ἔφερε εἰς τό στόμα του «νπυν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου δέσποτα…».

Ὁ τρισευτυχισμένος ἐκεῖνος πρεβύτης στρέφεται κατόπιν πρός τήν Παναγία, γιά νά τῆς ἀπευθύνει βαρυσήμαντους λόγους. Μέ σοβαρότητα, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τόν προφήτη φωτισμένο ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί ἀποκαλύπτοντας τίς βουλές τοῦ Ὑψίστου λέει: «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καί σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Λόγοι ἀληθῶς προφητικοί, τούς ὁποίους ἡ Παναγία μας ἀκούει ὄχι ἁπλῶς μέ συγκίνηση ἀλλά μέ δέος. Διότι προφητεύουν γεγονότα θλιβερά καί δυσάρεστα ἐφ΄ ὅσον μάλιστα συνεχίζονται μέ τή διαβεβαίωση «καί σοῦ δέ αὐτης τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία», πού σημαῖνει «καί τή δική σου μητρική καρδιά θά τρυπήσει δίστομος μάχαιρα».

Οἱ τελευταῖες λέξεις τῆς προφητείας αὐτῆς ἀναφέρονται στό πάθοπς τοῦ Κυρίου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου θά ἐσπαράσσετο ἡ μητρική καρδιά. Τά προηγούμενα ὅμως προφητικά λόγια «Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν καί εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον», εἴχαν καί ἔχουν τήν πραγματοποίησή τους σέ ὅλες τίς ἐποχές.

Σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Ἀφ’ ὅτου ἧλθε εἰς τόν κόσμο ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἔγινε τό σοβαρότερο σημεῖο τῆς ἀντιλογίας τῶν ἀνθρώπων. Ἡ προσωπικότητα καί ἡ διδασκαλία του ὑψώνονται ὡς στήλη φωτεινή πού ἐλκύει ὁπωςσδήποτε τήν προσοχή ὅλων, ἀλλά καί καλεῖ ὅλους νά λάβουν θέση ἀπέναντί της.

Ἀναλόγως δέ πρός τήν στάση πού παίρνουν ἀπέναντι τοῦ Χριστοῦ, χωρίζονται πάντοτε σέ δύο παρατάξεις οἱ ἄνθρωποι. Καί ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος κινεῖται περί ἄξονα τόν Χριστό. Τό βαθύτερο νόημα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων κάθ ἐποχῆς δέν εἶναι ὅπως θέλησαν αὐθαιρέτως νά ὑποστηρίξουν μερικοί, ἀπαύγασμα ὑλικῶν (καί δή οἰκονομικῶν) παραγόντων, ἀλλά εἶναι ἔκφραση καί ἐκδήλωση τῆς στάσης πού λαμβάνουν ἑκάστοτε οἱ λαοί ἀπέναντι τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ νόμου Του. Αὑτός εἶναι τό «ἀντιλεγόμενον σημεῖον».

Ἄλλοι τόν δέχονται καί ἄλλοι τόν ἀρνοῦνται. Ἄλλοι τάσσονται ὑπό τή σημαία Του, στρατιώτες τῆς βασιλείας του καί ἄλλοι πολεμοῦν τά ἰδανικά πού Ἐκεῖνος ἔγραψε μέ τό αἷμα τῆς θυσίας του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Άλλοι δέχονται τον Χριστό και άλλοι τον αρνούνται»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Υπαπαντής του Κυρίου 2-1-2020
Απόστολος Κυριακής Υπαπαντής του Κυρίου 2-1-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο