Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η ανάρτησις των συντηρηθέντων πολυελαίων του Ναού της Αναστάσεως

Η ανάρτησις των συντηρηθέντων πολυελαίων του Ναού της Αναστάσεως

Η ανάρτησις των συντηρηθέντων πολυελαίων του Ναού της Αναστάσεως

Η ανάρτησις των συντηρηθέντων πολυελαίων του Ναού της Αναστάσεως

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Σεπτεμβρίου / 13ης Ὀκτωβρίου 2023, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν κατῆλθεν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐνημερώθη ὑπό τῶν ἐκ Ρωσίας συντηρητῶν ἔργων τέχνης περί τοῦ ἔργου τῆς συντηρήσεως τῶν πολυελαίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Οἱ πολυέλαιοι οὗτοι εἶναι ἔργον τοῦ 18ου αἰῶνος καί κατεβιβάσθησαν ἀπό τῆς θέσεως αὐτῶν μετά τόν σεισμόν τοῦ 1927 καί ἐφυλάχθησαν εἰς εἰδικόν χῶρον τοῦ Πατριαρχείου ἄχρι σήμερον.

Τῇ πρωτοβουλίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τῇ ἐπιβλέψει τοῦ ἐκ Κύπρου συντηρητοῦ κ. Σταύρου Ἀνδρέου, τῇ συνεργασίᾳ συντηρητῶν ἐκ Ρωσίας καί τῇ συνδρομῇ δωρητρίας ἐκ Ρωσίας, οἱ πολυέλαιοι οὗτοι συνήρμολογήθησαν καί συνετηρήθησαν μετά καλαισθησίας καί ἀνηρτήθησαν καί πάλιν εἰς τήν θέσιν αὐτῶν, προσθέτοντες κάλλος εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἤτοι τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὡραιότης τοῦ ὁποίου κατά τόν ὑμνῳδόν «συναγωνίζεται τήν εὐπρέπειαν τοῦ ἄνω στερεώματος».

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η ανάρτησις των συντηρηθέντων πολυελαίων του Ναού της Αναστάσεως»:

Περί της ενάρξεως του Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την έκδοση του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ
13 Οκτωβρίου: Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς
13 Οκτωβρίου: Άγιοι Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη
12 Οκτωβρίου: Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο