Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 6-12-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 13-12-2020 Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 27-12-2020
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 6-12-2020

Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 6-12-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 6-12-2020 (Εβρ. ιγ΄ 17-21)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά

Αδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.

Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά

Αδελφοί, ν’ ἀκολουθεῖτε πιστά καίν ά ὑπακοῦτε τούς ἐκκλησιαστικούς σας ἡγέτες. Γιατί αὐτοί ἀγρυπνοῦν για τή σωτηρία σας, ἐπειδή θά δώσουν λόγο στό Θεό. Ἒτσι ἡ μέριμνά τους θά γίνεται μέ χαρά, κι ὂχι με στενοχώρια, πράγμα πού δέν σᾶς συμφέρει. Νά προσεύχεστε για μᾶς. Φυσικά, εἲμαστε βέβαιοι πώς ἒχουμε καθαρή τή συνείδησή μας, ἀφοῦ σε κάθε περίπτωση θέλουμε νά συμπεριφερόμαστε ὃπως πρέπει. Ἰδιαίτερα σᾶς παρακαλπω νά προσεύχεστε για νά μέ φέρει ὁ Θεός σύντομα κοντά σας.

Ὁ Θεός πού δίνει τήν εἰρήνη καί πού ἀνέστησε τόν Κύριο μας Ἰησοῦ, τόν μεγάλο πομένα ταῶν προβάτων, αὐτόν δηλαδή πού ἐπικύρωσε μέ τό αἷμα του τήν αἰώνια διαθήκη, αὐτός νά σᾶς δίνει τή δύναμη για κάθε καλό ἒργο, ἒτσι ὣστε νά κάνετε τό θέλημά του. Ἂς ἐνεργεῖ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά γίνεται ἀνάμεσά σας αὐτό πού τόν εὐχαριστεῖ. Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα παντοτινά. Ἀμήν.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 6-12-2020»:

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020
Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020
Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις