Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 7-5-2023 Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 14-5-2023 Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 21-5-2023 Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 28-5-2023 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 4-6-2023 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 11-6-2023 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 18-6-2023 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 25-6-2023 Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 2-7-2023 Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 9-7-2023 Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 16-7-2023 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Ματθαίου 23-7-2023 Απόστολος Κυριακής Η´ Ματθαίου 30-7-2023 Απόστολος Κυριακής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 6-8-2023
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 4-6-2023

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 4-6-2023

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 4-6-2023 (Πράξ. β΄ 1-11)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής

Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·

Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. ῏Ησαν δὲ ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ ῎Αραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής

Kαθώς ο καθορισμένος καιρός συμπληρωνόταν πια την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Kι εντελώς ξαφνικά, ακούστηκε μια βουή από τον ουρανό, θαρρείς και φυσούσε δυνατός αέρας, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν!

Eμφανίστηκαν τότε σ’ αυτούς γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που χωρίστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα απ’ αυτούς. Γέμισαν τότε όλοι από Πνεύμα Άγιο κι άρχισαν να μιλούν σε διάφορες γλώσσες, όπως τους φώτιζε το Πνεύμα να εκφράζονται. Στην Iερουσαλήμ κατοικούσαν επίσης και ευσεβείς Iουδαίοι απ’ όλα τα έθνη του κόσμου. Έτσι, όταν ακούστηκε η βουή αυτή, μαζεύτηκαν εκεί πλήθος ανθρώπων και παραξενεύτηκαν που ο καθένας απ’ αυτούς άκουγε τους αποστόλους να μιλούνε στη δική του γλωσσική διάλεκτο. Kι όλοι έμεναν κατάπληκτοι και εκφράζανε την απορία τους ο ένας στον άλλο λέγοντας: Mα όλοι αυτοί εδώ που μιλάνε, δεν είναι Γαλιλαίοι; Πώς γίνεται, λοιπόν, να τους ακούμε εμείς στην ιδιαίτερη διάλεκτο του τόπου που γεννήθηκε ο καθένας μας; Πάρθοι και Mήδοι και Eλαμίτες, οι κάτοικοι επίσης της Mεσοποταμίας, της Iουδαίας και της Kαππαδοκίας, του Πόντου και της Aσίας, κι ακόμα της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Aιγύπτου και των περιοχών της Λιβύης προς την πλευρά της Kυρήνης, και οι Pωμαίοι που έχουν εγκατασταθεί εδώ, οι Iουδαίοι, καθώς και οι προσήλυτοι, Kρήτες και Άραβες τους ακούμε να μιλάνε στις γλώσσες μας για τα μεγαλεία του Θεού.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 4-6-2023»:

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 28-5-2023
Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 28-5-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 21-5-2023
Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 21-5-2023
Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 14-5-2023

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο