Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής του Θωμά 5-5-2019

Απόστολος Κυριακής του Θωμά 5-5-2019

Ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά

Ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά (Πράξ. ε΄ 12-20)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Θωμά

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος· 13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· 14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, 15 ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς ῾Ιερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

17 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· 20 πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά

12 Mέσω των αποστόλων, λοιπόν, γίνονταν πολλά θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα ανάμεσα στο λαό, κι ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί μέσα στη Στοά του Σολομώντα. 13 Aπό τους άλλους, όμως, κανένας δεν τολμούσε να προσκολληθεί σ’ αυτούς, ενώ ο λαός τους εγκωμίαζε, 14 με αποτέλεσμα να προστίθενται σ’ αυτούς όλο και μεγαλύτερος αριθμός αντρών και γυναικών, που πίστευαν στον Κύριο. 15 Eίχαν φτάσει στο σημείο να βγάζουν τους αρρώστους ακόμα και στις πλατείες και να τους βάζουν πάνω σε κρεβάτια και φορεία, ώστε, καθώς περνούσε ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του πάνω σε κάποιον απ’ αυτούς! 16 Eπίσης, κι από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, συνέρρεε πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι έφερναν αρρώστους κι άλλους που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα, κι όλοι αυτοί θεραπεύονταν.

17 Tότε ξεσηκώθηκε ο αρχιερέας κι όλοι εκείνοι που μαζί του ανήκαν στην παράταξη των Σαδδουκαίων και, γεμάτοι από ζηλοφθονία, 18 συνέλαβαν τους αποστόλους και τους έκλεισαν σε μια δημόσια φυλακή. 19 Tη νύχτα, όμως, ένας άγγελος του Κυρίου, άνοιξε τις πόρτες της φυλακής κι αφού τους έβγαλε έξω, τους είπε: 20 «Πηγαίνετε να σταθείτε στο ναό κι εκεί να λέτε στο λαό όλες τις αλήθειες τις σχετικές με τη ζωή αυτή».

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής του Θωμά 5-5-2019»:

Εορτή Ζωοδόχου Πηγής στη Μητρόπολη Λαγκαδά (ΦΩΤΟ)
Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 21-4-2019
Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 21-4-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο