Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024 Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) 21-4-2024 Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 28-4-2024 Απόστολος Κυριακής του Πάσχα 5-5-2024 Απόστολος Κυριακής του Θωμά 12-5-2024
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής του Θωμά 12-5-2024

Απόστολος Κυριακής του Θωμά 12-5-2024

Ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά 12-5-2024 (Α΄ Τιμ., στ΄, 11-16)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Θωμά

Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.

Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά

Παιδί μου Τιμόθεε, νά ἐπιδιώκεις τή δικαιοσύνη, τήν εὐσέβεια, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν ὑπομονή, τήν πραότητα. Νά ἀγωνίζεσαι τόν ὡραῖο ἀγώνα τῆς πίστεως. Κατάκτησε ἒτσι τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία καί σέ κάλεσε ὁ Θεός, γιά τήν ὁποία ὁμολόγησες τήν καλή ὁμολογία μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες.

Σοῦ παραγγέλλω μπροστά στό Θεό, πού δίνει ζωή στά πάντα, καί μπροστά στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού ἒδωσε στόν Πόντιο Πιλάτο τή μαρτυρία τῆς καλῆς ὁμολογίας· τήν ἐντολή πού σοῦ δόθηκε, νά τήν φυλάγεις ἀκηλίδωτη καί ἂψογη, ὣσπου νά ἒρθει ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός· αὐτόν, ὃταν ἒρθει ὁ καιρός, θά τόν φανερώσει ὁ Θεός, ὁ μακάριος καί μόνος ἐξουσιαστής, ὁ βασιλέας τῶν βασιλέων καί ὁ κυρίαρχος τῶν κυριάρχων. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος ἀθάνατος καί κατοικεῖ σε φῶς ἀπρόσιτο. Κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους οὒτε τόν εἶδε οὒτε μπορεῖ νά τόν δεῖ. Σ’ αὐτόν ἡ τιμή καί ἡ αἰώνια δύναμη! Ἀμήν.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής του Θωμά 12-5-2024»:

Ευαγγέλιο Κυριακής του Πάσχα 5-5-2024
Απόστολος Κυριακής του Πάσχα 5-5-2024
Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 28-4-2024
Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 28-4-2024
Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) 21-4-2024

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο