Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Η αρχή της μετανοίας και επίγνωση της αμαρτίας

Η αρχή της μετανοίας και επίγνωση της αμαρτίας

Αποφθέγματα για την αμαρτία επίγνωση της αμαρτίας

Η επίγνωση της αμαρτίας έρχεται μέσα από πολλούς τρόπους

Ο άνθρωπος που ζη μέσα στην αμαρτία είναι εκτός εαυτού. Για να μετανοήση πρέπει να έλθη στα λογικά του.

Η συναίσθηση των αμαρτιών είναι το ξεκίνημα για την επιστροφή στον φιλάνθρωπο Πατέρα.

Στη ζωή μας συχνά βλέπουμε πως ο φιλάνθρωπος Θεός μας οδηγεί με την πανσοφία Του σε συναίσθηση και μετάνοια.

Μια περιπέτεια της υγείας μας, ένα ατύχημα, κάποια συνάντηση με έναν άνθρωπο του Θεού, ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μας, είναι μερικοί από τους αμέτρητους τρόπους που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρη στην επίγνωση της αμαρτίας μας.

Ο κίνδυνος που υπάρχει μετά την επίγνωση της καταστάσεώς μας είναι η απελπισία.

Μας προστατεύει όμως η ακλόνητη ελπίδα στο έλεος του Θεού.

Όσο και αν είναι το πλήθος και το μέγεθος των αμαρτιών μας, δεν μπορούν να νικήσουν την ευσπλαχνία του Θεού.

«Ακόμη και σε θανάσιμη αμαρτία αν πέση κανείς, εφ’ όσον την αποστραφή ολόψυχα, απομακρυνθή από αυτήν και επιστρέψη προς τον Κύριο έμπρακτα και αληθινά, ας έχη θάρρος και μεγάλη ελπίδα, διότι δεν θα αστοχήση από την αιώνια ζωή και σωτηρία».

Ύστερα από την επίγνωση της αμαρτίας ακολουθεί η απόφαση για τη μετάνοια.

Είναι το κρίσιμο σημείο στην πορεία του ανθρώπου, ο οποίος αποφασίζει αν θα παραμείνη στο σκοτάδι της αμαρτίας ή θα επιστρέψη στον Θεό.

Ο Θεός, με το στόμα των προφητών, καλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν προς την αγάπη Του, με μετάνοια καρδιακή και όχι τυπική:

Επιστραφήτε προς με εξ όλης της καρδίας υμών και εν νηστεία και εν κλαυθμώ και εν κοπετώ και διαρρήξατε τας καρδίας υμών και μη τα ιμάτια υμών . Και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών, ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί.

Ο Θεός επιθυμεί την επιστροφή και σωτηρία του ανθρώπου, αλλά δεν τον εξαναγκάζει επειδή σέβεται την ελευθερία του.

Ιερομονάχου Γρηγορίου

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο