Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) (Μάρκ. θ´ 17-31) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ...

Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Ο Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024 (Εβρ. στ´ 13-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) Αδελφοί, τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) (Μάρκ. η΄ 34 – θ´ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Εἶπεν ὁ Κύριος. Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν...

Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 (Εβρ. δ´ 14 – ε´ 6) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) Ἀδελφοί, έχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) (Μάρκ. β΄ 1-12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἰσῆλθεν ο Κύριος πάλιν εἰς Καπερναοὺμ...

Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 (Εβρ. α´ 10 – β´ 3) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) Κατ᾿ ἀρχάς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Ιω. α´ 44-52) Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει...

Απόστολος Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 10-3-2024 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 7-4-2024 Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 24-3-2024 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40) Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 3-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 31-3-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 14-4-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ. στ΄ 14-21) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 17-3-2024 Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·...