Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τὸν ὄχλον...

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Ο Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023 (Γαλ. β΄ 16-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιωάν. γ´ 13-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ...

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023

Ο Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 (Γαλ. στ΄ 11-18) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, ἲδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὃσοι...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου (Ματθ. κστ΄ 33-42) Η παραβολή του αμπελιού Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ἂνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν...

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24) – Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Νικομηδείας – Πολυδώρου νεομάρτυρος Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου Αδελφοί, γρηγορεῖτε...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 16-26) Ο πλούσιος νέος Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ...

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 10-9-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 27-8-2023 (Α´ Κορ. ιε´ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι’...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 3-9-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 17-9-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35) Το καθήκον της συγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 20-8-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· Ωμοιώθη ἡ...