Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Λουκά (ιη´ 18-27) Ο πλούσιος νεανίσκος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 29-11-2020 (Εφεσ. δ΄ 1-7) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Λουκά (ι´ 25-37) Ο καλό Σαμαρείτης Το Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν...

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020 (Ἐφεσ. β΄ 4-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Λουκά Αδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 27-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά (Λουκ. η΄ 41 – 56) Η ανάστασις της κόρης του Ιαείρου και η θεραπεία της αιμορροούσης Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 Τῷ καιρῷ εκείνω, ἦλθεν προς τον Ιησούν...

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 (Ἑβρ. β΄ 2-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά Αδελφοί, εἰ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Λουκά (ιστ´ 19-31) Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’...

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 15-11-2020

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 1-11-2020 (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Λουκά Αδελφοί, ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 27-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 8-11-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Λουκά (Λουκ. Η’ 26-39) Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις