Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) 5-4-2020

Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) 5-4-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) 5-4-2020 (Εβρ. θ΄ 11-14) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) Αδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων...

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) (Μάρκ. θ´ 17-31) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ...

Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020

Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Δ´ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος) 29-3-2020 (Εβρ. στ´ 13-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) Αδελφοί, τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ’...

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) (Μάρκ. η΄ 34 – θ´ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020 Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, προσκαλεσάμενος ὁ Ιησούς...

Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020

Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 22-3-2020 (Εβρ. δ´ 14 – ε´ 6) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ´ Νηστειών) Ἀδελφοί, έχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς...

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) (Μάρκ. β΄ 1-12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020 Τῷ καιρῷ εκείνῳ, εἰσῆλθεν ο Κύριος πάλιν εἰς Καπερναοὺμ...

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020

Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 15-3-2020 (Εβρ. α´ 10 – β´ 3) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) Κατ᾿ ἀρχάς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 23-2-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Ιω. α´ 44-52) Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει...

Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 23-2-2020 Απόστολος Κυριακής της Τυρινής 1-3-2020 Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020

Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 8-3-2020 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Νηστειών (της Ορθοδοξίας) (Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40) Ἀδελφοί, πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις