Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Το Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 22-9-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Λουκά (Λουκ. ε´ 1-11) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 22-9-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς...

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά

Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 22-9-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά (Β΄ Κορ. α΄ 21 – β΄ 4) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Λουκά Αδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 15-9-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 15-9-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τὸν ὄχλον...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 8-9-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιωάν. γ´ 13-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως 8-9-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ...

Ο Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ο Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 8-9-2019

Ο Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Γαλ. στ΄ 11-18) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, ἲδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὃσοι θέλουσιν...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Ματθαίου (Ματθ. ιζ΄ 14-23) Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ...

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019 Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου Ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Ματθαίου

Απόστολος Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Ματθαίου (Α´ Κορ. δ´ 9-16) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Ματθαίου 9 Αδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ...

Η προσευχή ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού

Η προσευχή ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού…

Τα δάκρυα για τους νεκρούς εξατμίζονται, τα λουλούδια μαραίνονται, αλλά η προσευχή ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού. (Ιερός Αυγουστίνος) Εκείνος που αξιώθηκε να μιλήσει με το Θεό, πόσα αγαθά δεν θα απολαύσει; Διότι η...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019 Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 18-8-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 18-8-2019 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις