Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιωάν. γ´ 13-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020 Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ...

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 20-9-2020

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020

Ο Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020 (Γαλ. στ΄ 11-18) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, ἲδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὃσοι...

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 9-8-2020 Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 20-9-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου (Ματθ. κα΄ 33-43) Η παραβολή του αμπελιού Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020 ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα...

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020 (Α´ Κορ. ιστ´ 13-24) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου Αδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 13-9-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 16-26) Ο πλούσιος νέος Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ...

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020 (Α´ Κορ. ιε´ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι’...

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 9-8-2020 Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 20-9-2020

Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28) Το Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην...

Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 9-8-2020 Απόστολος Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2020 Απόστολος Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-8-2020

Απόστολος Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-8-2020

Ο Απόστολος Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-8-2020 (Φιλιπ. β´ 5-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 19-7-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020 Ευαγγέλιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2020

Ευαγγέλιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 27-28) Το Ευαγγέλιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2020 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις