Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020 Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020 (Α´ Προς Τιμόθεον δ´ 9-15) Ζακχαίου Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 9 Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Δέκα λεπρών) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 12 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020

Ο Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 (Προς Εφεσίους δ´ 7-13) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα 13-1-2019 7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει·...

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Θεοφανείων (Ματθ. Γ´ 13-17) – Η βάφτιση του Ιησού Χριστού Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Ο Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 (Τιτ. β´ 11-14, γ´ 4-7) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα Αγίων Θεοφανείων 11 ᾿Επεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς...

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Ο Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019 (Γαλ. α΄ 11-19) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως Αδελφοί, γνωρίζω υμίν τό ευαγγέλιον τό ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις