Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020 (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Ματθαίου Αδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου (Ματθ. στ΄ 22-33) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020 Εἶπεν ὁ Κύριος· ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020 (Ρωμ. ε΄ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου Αδελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Ματθαίου (Ματθ. δ΄, 18-23) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 (Ρωμ. β΄ 10-16) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Ματθαίου Αδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 Απόστολος Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου 28-6-2020

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 14-6-2020 (Εβρ. ια´ 33 – ιβ´ 2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες 33 διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις