Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 19-5-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 19-5-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου (Ιωάν. ε´ 1-15) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 19-5-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ...

Ο Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 19-5-2019

Ο Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου (Πράξ. θ΄ 32-42) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου 32 ᾿Εγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. 33 εὗρε δὲ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων (Μαρκ. ιε´ 43 – ιστ´ 8) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος...

Ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων

Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων (Πράξ. στ΄ 1-7) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά

Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά 5-5-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Θωμά (Ιωάν. κ΄ 19-31) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά 5-5-2019 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ...

Ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά

Απόστολος Κυριακής του Θωμά 5-5-2019

Ο Απόστολος Κυριακής του Θωμά (Πράξ. ε΄ 12-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Θωμά 12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων

Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων (Ιωάν. ιβ΄ 1-18) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν...

Ο Απόστολος Κυριακής των Βαΐων

Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Βαΐων (Φιλιπ. δ´ 4-9) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ῾Ο Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) 14-4-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών 14-4-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) (Μάρκ. ι΄ 32-45) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) 14-4-2019 Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, ἦσαν οἱ μαθηταί ἐν τῇ ὁδῷ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις