Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη´ 10-14) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ...

Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021

Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021

Ο Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 21-2-2021 (Β´ Τιμ. γ´ 10-15) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου Τέκνον Τιμόθεε, σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (ιε´ 21-28) Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ...

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021 (Β΄ Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου Αδελφοί, ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 24-1-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου (κε´ 14-30) Η παραβολή των ταλάντων Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· Ἂνθρωπός τις ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους...

Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021

Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021 (Β΄ Κορ. στ΄ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου Αδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς – λέγει γάρ·...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 17-1-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ...

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021 (Α´ Προς Τιμόθεον δ´ 9-15) Ζακχαίου Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 24-1-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 24-1-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 24-1-2021 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τόν Ἰησοῦν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις