Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τόν Ἰησοῦν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο...

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022 (Α΄ Τιμ. α΄ 15-17) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾽Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν...

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Δέκα λεπρών) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν...

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Ο Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 (Προς Εφεσίους δ´ 7-13) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021 Αδελφοί, Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει·...

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός – Σίμωνος Μοναχού Ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Νικηφόρος ο Λεπρός, με Συνοδική απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κατετάγη επισήμως εις το Αγιολόγιον της...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως (Ματθ. β´ 13-23) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ ᾿Ιωσὴφ...

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 (Γαλ. α΄ 11-19) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι...