Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας
Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 13-6-2021 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021 (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ...

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 13-6-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 13-6-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου (Ιωάν. ιζ΄ 1–13) Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 13-6-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 13-6-2021 Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 13-6-2021

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 13-6-2021 (Πράξ. Κ΄ 16-18, 28-36) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 20-6-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού (Ιωάν. θ´ 1-38) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021 Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ...

Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021

Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021

Ο Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 6-6-2021 (Πράξ. ιστ΄ 16-34) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Μυροφόρων 16-5-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Ιωάν. δ΄ 5 – 42) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἕρχεται ὁ Κύριος εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ...

Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021

Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021

Ο Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 30-5-2021 (Πράξ. ια΄ 19-30) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 23-5-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 23-5-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου (Ιωάν. ε´ 1-15) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 23-5-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις