Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας » Page 2
Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Ματθαίου 21-6-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Απόστολος Κυριακής Δ´ Ματθαίου 5-7-2020

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Εν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 17-5-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 31-5-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 31-5-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου (Ιωάν. ιζ΄ 1–13) Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς...

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 31-5-2020

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020 (Πράξ. Κ΄ 16-18, 28-36) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού (Ιωάν. θ´ 1-38) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020 Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ...

Απόστολος Κυριακής της Σαμαρείτιδος 17-5-2020 Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020

Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020

Ο Απόστολος Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020 (Πράξ. ιστ΄ 16-34) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 17-5-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 31-5-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 17-5-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Ιωάν. δ΄ 5 – 42) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Σαμαρείτιδος 17-5-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἕρχεται ὁ Κύριος εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού 24-5-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου (Ιωάν. ε´ 1-15) Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ...

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020

Ο Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 (Πράξ. θ΄ 32-42) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλύτου Εγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. εὗρε δὲ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις