Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 4-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 11-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 (Α´ Τιμ. δ´ 9-15) Ζακχαίου Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 4-2-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν...

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 4-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 11-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Δέκα λεπρών) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε...

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 11-2-2024 Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν...

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 4-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 11-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024

Ο Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 (Προς Εφεσίους δ´ 7-13) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα Αδελφοί, Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς...

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 12-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν (Μάρκ. α΄ 1-8) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023 Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις...

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 5-11-2023 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 12-11-2023 Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 19-11-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2023 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023

Απόστολος Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023

Ο Απόστολος Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023 (Β΄ Τιμ. δ΄, 5-8) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 5-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Λουκά 19-11-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2023 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙA´ Λουκά (ιδ´ 16-24) Των Αγίων Προπατόρων Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ...

Απόστολος Κυριακής Ε´ Λουκά 5-11-2023 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 12-11-2023 Απόστολος Κυριακής Θ´ Λουκά 19-11-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 26-11-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2023 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023 Απόστολος Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν 31-12-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 17-12-2023 (Κολ. γ΄ 4-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Λουκά (Των Αγίων Προπατόρων) Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ...