Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Αρχική » Αρχείο για Άγγελος Λάππας » Page 2
Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019 Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 21-7-2019 Ο Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 21-7-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου (Ρωμ. ι´ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Ματθαίου 1 Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· 2 μαρτυρῶ γὰρ...

Μύρον εκκενωθέν - Βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο

Μύρον εκκενωθέν – Βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο

Μύρον εκκενωθέν – Βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο Νέο βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο «Μύρον εκκενωθέν – Ελκυόμενοι από το άρωμα του Αγίου Παϊσίου» Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίου Ιλαρίωνος...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Ματθ. ε΄ 14-19) Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ...

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019 Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Ματθαίου 21-7-2019 Ο Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Ματθαίου

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 14-7-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Τιτου γ´ 8-15) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου Τέκνον Τίτε, 8 πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε...

Αγρυπνία Αγίου Παϊσίου στη Μονή Ασπραγγέλων

Αγρυπνία Αγίου Παϊσίου στη Μονή Ασπραγγέλων

Αγρυπνία Αγίου Παϊσίου στη Μονή Ασπραγγέλων Ιωαννίνων στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Ιερά και κατανυκτική Αγρυπνία Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα τελεστεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 στην Ιερά Μονή Γεννήσεως της...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019 Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 7-7-2019

Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω...

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019 Απόστολος Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019

Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων (Εβρ. ια´ 33 – ιβ´ 2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες 33 διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019 Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Ματθαίου

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Β´\ΚΑΙ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ...