Προσευχή | proseuxi.gr

Συντάκτης - Άγγελος Λάππας

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 27-6-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 25-7-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 8-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1) Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς τὸν ὄχλον...

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Απόστολος Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021 Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021

Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021

Ο Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 (Γαλ. β΄ 16-20) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ...

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Απόστολος Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021 Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021

Ο Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 (Γαλ. στ΄ 11-18) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Αδελφοί, ἲδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὃσοι...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 27-6-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 25-7-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 8-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35) Το καθήκον της συγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021 Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· Ωμοιώθη ἡ...

Απόστολος Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021 (Α´ Κορ. θ´ 2-12) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου Αδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί...

Ευαγγέλιο Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (Μάρκ. στ΄ 14-30) Το Ευαγγέλιο Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Τῷ...

Απόστολος Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021

Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021

Ο Απόστολος Κυριακής – Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 (Πράξ. ιγ΄ 25-32) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου)...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 27-6-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Ματθαίου 25-7-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 8-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 5-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ...

Απόστολος Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2021 Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 10-10-2021 Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 17-10-2021

Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021

Ο Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 22-8-2021 (Α´ Κορ. γ´ 9-17) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου Αδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς...