Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Βεργίνης.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τίμησε με το μετάλλιο της Ιεράς μας Μητροπόλεώς τον κ. Αθανάσιο Τάτση, ο οποίος διακονεί είκοσι έτη αφιλοκερδώς το Αναλόγιο της ενορίας.

Στην ομιλία του ο Ποιμενάρχης μας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροπος καί τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος τῷ δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε, Φώτιε».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τούς τρεῖς μεγίστους οἰκουμενικούς διδασκάλους, τούς τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Καί σήμερα ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τή μνήμη ἑνός ἄλλου οἰκουμενικοῦ διδασκάλου, τοῦ ἁγίου Φωτίου, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ ἐνορία σας πού τόν ἔχει προστάτη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε διάδοχος στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Γιατί ὅμως ὀνομάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τόν ἅγιο Φώτιο οἰκουμενικό διδάσκαλο ἀλλά καί ὁμότροπο τῶν ἀποστόλων;

Οἰκουμενικός διδάσκαλος ὀνομάζεται ὁ ἅγιος καί μέγας Φώτιος γιατί διακρίθηκε καί αὐτός, ὅπως καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, γιά τή σοφία καί τή γνώση του τόσο τήν κοσμική ὅσο καί τή θεία. Ὑπῆρξε σοφός καί πανεπιστήμων, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τά συγγράμματά του, μέ τά ὁποῖα μετέδωσε τή γνώση στούς συγχρόνους του ἀλλά τήν μεταδίδει καί σέ ὅλους ὅσους τά μελετοῦν μέχρι σήμερα. Τήν μετέδωσε ὄχι μόνο μέσα στά ὅρια τοῦ Βυζαντίου ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτά, σέ Ἀνατολή καί Δύση.

Ὅμως ὁ τιμώμενος ἅγιος, ὁ Μέγας Φώτιος, δέν δίδαξε μόνο τήν κοσμική γνώση ἀλλά καί τήν θεία, μέ τήν ἀποστολή τῶν Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν, τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, στούς σλαβικούς λαούς γιά νά τούς διδάξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά τούς φωτίσουν μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος χαρακτηρίζει τόν τιμώμενο ἅγιο καί ὁμότροπο τῶν ἀποστόλων, τούς ὁποίους μιμήθηκε, ὅπως καί τούς τρεῖς Ἱεράρχες, ὄχι μόνο στόν ζῆλο, ἀλλά καί στό θάρρος καί στήν παρρησία γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας.

Καί ἄν στήν ἐποχή τους οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ὑπερασπίσθηκαν τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως, τήν ὁποία προσέβαλαν καί πολεμοῦσαν οἱ διάφοροι αἱρετικοί καί κυρίως οἱ πνευματομάχοι· καί ἄν ἀκόμη οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀγωνιζόταν γιά νά διασφαλίσουν τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ὁ ἅγιος Φώτιος ὑπερασπίσθηκε τό ὀρθόδοξο δόγμα γιά τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο εἶχε ἀλλοιώσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, καί ἀκόμη ὑπερασπίσθηκε τά δικαιώματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία ἐπενέβη στά ἐσωτερικά της, ἐπιδιώκοντας νά ἐπιβάλλει τή δική της βούληση. Χάρη ὅμως στή σθεναρή ἀντίσταση τοῦ ἁγίου Φωτίου κατόρθωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά μήν παρασυρθεῖ ἀναγκαστικά στήν καινοτομία τῆς πίστεως, τήν ὁποία εἶχε εἰσαγάγει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, καί νά ὀρθοτομεῖ μέχρι σήμερα «τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τῆς πίστεως.

Δίκαια, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέγραψε τόν ἅγιο Φώτιο στό Ἁγιολόγιό της καί ἡ ἱστορία τόν ὀνόμασε μέγα, παρά τίς ἀντίθετες προσπάθειες ὁρισμένων, πού πάντοτε ὑπάρχουν, οἱ ὁποῖοι ἐνοχλημένοι ἀπό τήν παρρησία του καί ἀπό τούς ἀγῶνες του ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν συκοφάντησαν, τόν κατηγόρησαν καί δέν θέλησαν νά ἀναγνωρίσουν τήν προσφορά του καί στήν Ἐκκλησία καί στόν ἐκχριστιανισμό τῶν σλαβικῶν λαῶν ἀλλά καί στά γράμματα καί τήν παιδεία.

Γιά ἐμᾶς ὅμως πού τόν τιμοῦμε ὡς ἅγιο καί μέγα διδάσκαλο τῆς ἀληθείας, ὁ ἅγιος Φώτιος ἀποτελεῖ πρότυπο ὀρθοδόξου πίστεως, τό ὁποῖο ἔχουμε χρέος νά ἀκολουθοῦμε, ἀφενός ἀγωνιζόμενοι νά ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτή τήν πίστη, τήν ὁποία μέ πολλούς ἀγῶνες διεφύλαξαν καί μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες μας, γιατί εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία μπορεῖ νά μᾶς σώσει, καί ἀφετέρου νά τήν ὑπερασπιζόμεθα ὅποτε πλήττεται ἤ καί ἀλλοιώνεται.

Καί αὐτό συμβαίνει ἐμμέσως καί στίς ἡμέρες μας, καθώς ἐπιχειρεῖται ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐννοίας καί τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μυστήριο γιά τήν Ἐκκλησία μας, μέ τή σχεδιαζόμενη ψήφιση τοῦ νέου νόμου, ὁ ὁποῖος θά καθιερώνει τόν γάμο μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί θά θεωρεῖ αὐτή τήν παράνομη καί ἀθέμιτη ἕνωση δύο ἀνθρώπων ὡς «οἰκογένεια», πού μπορεῖ μάλιστα νά ἀποκτήσει καί παιδιά.

Δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀντίθετος πρός τόν νόμο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πλήττει τήν οἰκογένεια καί θά ἔχει ἀνεπανόρθωτες συνέπειες γιά τό μέλλον καί τῆς οἰκογενείας καί τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας.

Ἄς τό γνωρίζουμε αὐτό, ἄς ἐνημερώνουμε καί ὅσους δέν τό γνωρίζουν καί ἄς προσευχόμεθα ὁ Θεός νά μᾶς προστατεύσει ἀπό αὐτόν τόν πειρασμό, δι᾽ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί τοῦ ἁγίου Βουκόλου, ἐπισκόπου Σμύρνης, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει σήμερα. Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές τους, ἄς ἔχουμε τήν προστασία τους καί ἄς μᾶς χαρίσουν τή σοφία τους, ὥστε καί ἐμεῖς νά πράττουμε ὅπως πρέπει μέσα στήν Ἐκκλησία μας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Βεργίνα εόρτασε τον προστάτη της, Άγιο Φώτιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως»:

Εκδήλωση για την οικογένεια στο Αγρίνιο
Η Εορτή του Αγίου Φωτίου στη Μητρόπολη Λεμεσού
Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής
6 Φεβρουαρίου: Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο