Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Ας εμπνευσθούμε από τη ζωή των Αγίων Αναργύρων

Βεροίας Παντελεήμων: Ας εμπνευσθούμε από τη ζωή των Αγίων Αναργύρων

Βεροίας Παντελεήμων: Ας εμπνευσθούμε από τη ζωή των Αγίων Αναργύρων

Βεροίας Παντελεήμων: Ας εμπνευσθούμε από τη ζωή των Αγίων Αναργύρων

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου με την ευκαιρία της αυριανής εορτής των Θαυματουργών Αγίων.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἔχουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτόν».

Ἕναν σπάνιο διάλογο μᾶς παρουσίασε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Μιά συνομιλία μεταξύ παραδείσου καί κολάσεως. Μιά συνομιλία μεταξύ τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ καί ἑνός πλουσίου ἀνθρώπου, πού βρισκόταν στήν κόλαση.

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ αἰτία τῆς συνομιλίας; Εἶναι ἕνα τρίτο πρόσωπο, ἕνας φτωχός καί ταλαίπωρος ἄνθρωπος, ὁ Λάζαρος. Ὁ πλούσιος τόν γνώριζε ἀπό τόν κόσμο. Ὅσο ζοῦσαν καί οἱ δύο, ὁ Λάζαρος πήγαινε ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ πλουσίου καί προσπαθοῦσε νά χορτάσει ἀπό τά ψίχουλα πού ἔπεφταν ἀπό τό τραπέζι του.

Καί ὁ πλούσιος τί ἔκανε; Ἀδιαφοροῦσε γιά τόν Λάζαρο. Δέν θέλησε οὔτε μία φορά νά τόν βοηθήσει, δέν σκέφθηκε οὔτε μία φορά νά τοῦ προσφέρει λίγο φαγητό ἤ κάποια χρήματα ἀπό ὅσα διέθετε ὁ ἴδιος ἄφθονα. Μέχρι πού πέθαναν καί οἱ δύο. Καί τότε ὁ φτωχός Λάζαρος πού ὑπέφερε ἀλλά καί ὑπέμενε σέ ὅλη του τή ζωή, ἀναπαύθηκε στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, καί ἀπολάμβανε αἰώνια ὅ,τι στερήθηκε στήν ἐπίγεια καί πρόσκαιρη ζωή του, ἐξαιτίας τῆς σκληροκαρδίας τοῦ πλουσίου.

Ἀντίθετα, ὁ πλούσιος πού ἀπήλαυσε στή γῆ ὅλες τίς ἀνέσεις καί ὅλα τά ἀγαθά «ὀδυνᾶται» τώρα καί ὑποφέρει. Καί ἡ ὀδύνη του γίνεται ἴσως μεγαλύτερη, καθώς βλέπει τόν Λάζαρο, τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος περιφρονοῦσε, νά ἀπολαμβάνει τή μακαριότητα, πού ἐκεῖνος στερεῖται. Γι᾽ αὐτό καί τολμᾶ νά ἀπευθυνθεῖ στόν πατριάρχη Ἀβραάμ. Καί τόν παρακαλεῖ νά στείλει τόν Λάζαρο γιά νά τοῦ δροσίσει μέ λίγο νερό τή γλώσσα, γιατί καίεται καί ὑποφέρει.

Ὁ Ἀβραάμ ὅμως τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ἐκεῖνος ἀπήλαυσε στή ζωή του τά ἀγαθά, ἐνῶ ὁ Λάζαρος τά κακά, καί τώρα ἔχουν ἀντιστραφεῖ οἱ ὅροι, καί δέν μπορεῖ νά πάει ὁ Λάζαρος γιά νά τόν δροσίσει, γιατί ἡ ἀπόσταση πού τούς χωρίζει εἶναι τεράστια καί δέν εἶναι δυνατόν νά πάει κανείς ἀπό τόν ἕνα τόπο στόν ἄλλο.

Καί ὅταν ὁ πλούσιος ἐπανέρχεται μέ νέα παράκληση πρός τόν Ἀβραάμ καί τοῦ ζητᾶ νά στείλει τουλάχιστον τόν Λάζαρο στούς ἀδελφούς του πού ἦταν ἀκόμη ἐν ζωῇ, γιά νά τούς προειδοποιήσει τί πρέπει νά κάνουν, ὥστε νά μήν βρεθοῦν καί αὐτοί μετά τόν θάνατό τους «εἰς τόν τόπον τῆς βασάνου», ὅπου βρίσκεται ὁ ἴδιος, ὁ Ἀβραάμ τοῦ ἀπαντᾶ: «Ἔχουσι Μωϋσέα καί τούς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτόν».

Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ πρός τόν πλούσιο δέν ὑποδεικνύει μόνο τί ἔπρεπε νά κάνουν οἱ ἀδελφοί του, ἀλλά ἀποκαλύπτει καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ὁ πτωχός Λάζαρος ἀπολαμβάνει τά ἀγαθά κοντά στόν Θεό, ἐνῶ ὁ πλούσιος καίεται στό πῦρ τῆς κολάσεως.

Ὁ πλούσιος δέν τιμωρήθηκε γιατί ἦταν πλούσιος, ἀλλά γιατί δέν τήρησε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί κυρίως τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαγχνίας. Ἀντίστοιχα, ὁ πτωχός Λάζαρος δέν ἀνταμείφθηκε στόν οὐρανό, ἐπειδή ἦταν πτωχός, ἀλλά ἐπειδή ὑπέμεινε τή δοκιμασία αὐτή μέ ὑπομονή καί ταπείνωση. Διότι στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν χωροῦν οἱ ἐγωιστές καί οἱ ἄσπλαγχνοι. Δέν χωροῦν ὅσοι δέν ἀκολούθησαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς τίς ἔδωσε γιά νά μᾶς δείξει τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ σέ Ἐκεῖνον, ὥστε νά ζήσουμε κοντά του αἰωνίως, ἀλλά ὅσοι τίς ἐφάρμοσαν μέ πιστότητα.

Καί ἄν γιά τούς ἀνθρώπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Θεός εἶχε δώσει τίς ἐντολές του διά τοῦ Μωϋσέως καί τῶν προφητῶν, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀβραάμ λέγει στόν πλούσιο, ἀναφερόμενος στούς ἀδελφούς του, ὅτι «ἔχουσι Μωσέα καί τούς προφήτας ἀκουσάτωσαν αὐτῶν», ἔχουν δηλαδή τόν Μωυσῆ καί τούς προφῆτες, ἔχουν τήν Παλαιά Διαθήκη, ἄς ἐφαρμόσουν τόν νόμο μου, σέ ἐμᾶς ὁ Θεός ἔδωσε κάτι ἀκόμη μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο. Μᾶς ἔδωσε τό Εὐαγγέλιό του, τό ὁποῖο δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος του, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὄχι μόνο γιά νά μᾶς διδάξει μέ τό κήρυγμά του, ἀλλά γιά νά μᾶς διδάξει καί μέ τό παράδειγμά του. Γιά νά μᾶς διδάξει κυρίως τή μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης καί πρός τόν Θεό καί πρός τούς ἀνθρώπους, ἡ ὁποία θά ἀποτελέσει τό κριτήριο μέ βάση τό ὁποῖο θά κριθοῦμε κατά τή Δευτέρα Παρουσία καί θά βρεθοῦμε καί ἐμεῖς, ἀνάλογα μέ τίς πράξεις μας, εἴτε στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ μαζί μέ τόν Λάζαρο, εἴτε στό πῦρ τῆς κολάσεως μαζί μέ τόν πλούσιο.

Αὐτή τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον ἔκαναν πράξη μέ τή ζωή καί μέ τά θαύματά τους καί οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ προστάτες τῆς ἐνορίας σας, τούς ὁποίους τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε αὔριο. Ἔδειξαν τήν ἀγάπη τους πρός ὅλους καί ἰδιαιτέρως πρός τούς πάσχοντες, τούς ὁποίους καί θεράπευαν, ἀλλά καί συνεχίζουν νά θεραπεύουν μέ τά θαύματά τους ἀπό τόν οὐρανό, ὅπου βρίσκονται, ἀπολαμβάνοντας τή μακαριότητα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τή ζωή τους, ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης τους, γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνιο ζωή καί νά συνευφραινόμεθα μαζί τους στή χαρά τῆς οὐρανίου βασιλείας.

Ἡ σημερινή περικοπή εἶναι ξεκάθαρη. Ὁ Χριστός δέν ἤθελε νά καταδικάσει τούς πλουσίους καί νά δικαιώσει τούς πτωχούς. Ὄχι. Οἱ μέν πλούσιοι, ἔχοντας ὅλες τίς εὐλογίες πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός, μποροῦν μέ ἀγάπη νά ἀξιοποιήσουν τά πλούτη τους καί γιά τόν ἑαυτό τους ἀλλά καί γιά τούς συνανθρώπους τους. Καί οἱ πτωχοί, ἐφόσον εἶναι πτωχοί, θά πρέπει μέ ὑπομονή νά περάσουν τήν παρούσα ζωή χωρίς νά γογγύζουν, χωρίς νά τά βάζουν μέ τόν Θεό ἀλλά οὔτε καί μέ τούς ἀνθρώπους, γιατί κάθε ἕνας θά δικαιωθεῖ ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς του καί ἀπό τό πῶς ἐφήρμοσε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἰδιαίτερα οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, τούς ὁποίους τιμοῦμε ἐδῶ, ἦταν ἄνθρωποι, θά ἔλεγα, μέ ὅλα τά ἀγαθά. Ἦταν γιατροί, ἦταν ἐπιστήμονες, ἦταν πλούσιοι, ἀλλά δέν ἀξιοποίησαν τήν ἐπιστήμη τους καί τήν ἰατρική γιά νά ἀπολαύσουν μόνο αὐτοί χρήματα. Θεράπευαν ἀναργύρως τούς ἀνθρώπους καί τούς ἔκαναν καλά γιά νά τούς βοηθήσουν στή ζωή τους, ἀλλά καί γιά νά γνωρίσουν ὅτι αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει ἀγάπη μέσα του, εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖ παρά νά ἀγαπᾶ τούς ἀδελφούς του. Εἶναι πολύ μεγάλο τό παράδειγμα αὐτό τό ὁποῖο παίρνουμε σήμερα καί ἀπό τόν πλούσιο καί ἀπό τόν πτωχό Λάζαρο ἀλλά καί ἀπό τούς ἁγίους Ἀναργύρους μας. Ἄς ἔχουμε τή βοήθειά τους.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Ας εμπνευσθούμε από τη ζωή των Αγίων Αναργύρων»:

Το θαύμα του Μύρου Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)
Πανήγυρις Αγίων Αναργύρων στο εν Άρτη Γρηγοριάτικο Μετόχι
Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των θαυματουργών
Εορτή Οσίου Δαβίδ του Γέροντος του εν Ευβοία

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο