Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
http://jerusalem-patriarchate.info/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-02-3.jpg

Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν τῆς ὁμωνύμου Μονῆς, προσκειμένης τῇ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος κατήγετο ἀπό τήν Μελιτινήν τῆς Ἀρμενίας καί εἰς αὐτήν ἠκολούθησε τήν μοναχικήν ζωήν ἐκ μικρᾶς ἡλικίας, προσῆλθε δέ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό 420μ.Χ. καί ἔζη μετά τοῦ Ὁσίου Θεοκτίστου εἰς μοναστήριον καί ἀκολούθως ὁ μέν Ὅσιος Θεόκτιστος ἵδρυσε Κοινόβιον διά τήν μοναχικήν προπαιδείαν τῶν μοναχῶν ὁ δέ Ἅγιος Εὐθύμιος Λαύραν διά τήν μοναχικήν ἄσκησιν τῶν προκεχωρημένων μοναχῶν.

Εἰς αὐτήν τήν Λαύραν ἐδέχθη χιλιάδας μοναχῶν καί χριστιανῶν διά καθοδήγησιν, μεταξύ δέ τούτων ἦταν καί ὁ ὅσιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος, προσελθών αὐτῷ τό ἔτος 456. Εἰς τήν Λαύραν ἔφθασε καί ἡ ἐκ Περσίας ὁμάς, τά μέλη τῆς ὁποίας ἐβάπτισεν ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος καί ἕναν ἐξ αὐτῶν, τόν Πέτρον, ἐχειροτόνησεν εἰς ἐπίσκοπον Παρεμβολῶν.

Ἐκ ταύτης τῆς Λαύρας εἰργάσθη ὁ ὅσιος Εὐθύμιος διά τήν καταπολέμησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί τήν ἐπικράτησιν τῆς διδασκαλίας τῆς ἐν Χριστῷ συνυπάρξεως δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, συμφώνως πρός τό δόγμα τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ 451μ.Χ.

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ἀνεδείχθη μέγας, ὑπό τοῦ Θεοῦ ἀξιωθείς καί τοῦ θαυματουργικοῦ καί προορατικοῦ χαρίσματος, κοιμηθείς τό ἔτος 473μ.Χ.

Πρός τιμήν τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου καί εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις καί οὐχί ἐν τῇ ἐρήμῳ Μόνην αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν τιμώντων τόν Ἅγιον.

Διαρκούσης τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τόν Μακαριώτατον, τόν Σεβασμιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον ἡ ἡγουμένη μοναχή Χριστονύμφη καί ὁ προσφάτως ἀναλαβών χρέη Ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Πρεσβύτερος Νικήτας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Η Γιορτή της Μάνας στη Μητρόπολη Λεμεσού
Σύναξη για Πρεσβυτέρες στη Μητρόπολη Πρεβέζης
Επισκέψεις Πολιτικών στον Φθιώτιδος Νικόλαο

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο