Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 6ην/19ην Δεκεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἀναμιμνῄσκεται τόν Ἅγιον Νικόλαον ὡς τόν Ἱεράρχην Μύρων τῆς Λυκίας, «κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον», ἀποκτήσαντα «τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια», βοηθήσαντα πτωχούς, ἐνδεεῖς, φυλακισμένους, θαλασσοποροῦντας, ὀρφανούς καί ὑποστηρίξαντα τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆς Νικαίας τό 325 μ.Χ.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου:

vΑ’. Εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, συνεχιζομένην τῷ Πατριαρχείῳ δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ Ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γέροντος Καμαράση, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καί τοῦ ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλουσῶν μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί συμμετεχόντων ἐν προσευχῇ μοναχῶν καί λαϊκῶν πιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου Ποιμνίου.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ Ἐπιστάτης Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος.

Β’.σ Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Μπετζάλλας.

Εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερόν Ναόν τῆς πόλεως Μπετζάλλας ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή πανηγυρικῶς ὑπό τῶν Ἱερέων τῆς ἐνορίας ταύτης μόνον, οὐχί δέ καί ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, λόγῳ τῶν μέτρων καταπολεμήσεως κατά τοῦ covid 19 καί παρά ταῦτα οἱ πιστοί συνέτρεξαν πανδήμως, διότι ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου εἶναι ἑορτή πολιούχου τῆς πόλεως.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Μνημόσυνο μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρού Χρυσοστόμου Α΄
Εορτή Αγίου Θεμιστοκλέους
Εορτή Αγίας Ιουλιανής
Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρός Ιωάννης: Τελειωθείς εν ολίγω επλήρωσε χρόνους μακρούς
Κίτρους Γεώργιος: Ο Χριστός δεν γεννήθηκε τυχαία στον σταύλο
Δημητριάδος Ιγνάτιος: Διαφορετικά αλλά όχι μαύρα τα φετινά Χριστούγεννα
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως στον Πειραιά

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο