Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως

Τήν Κυριακήν, 14ην/27ην Σεπτεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος, ὅτι μετά τήν ἀποπεράτωσιν τῆς oἰκοδομήσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (326-336 μ.Χ.) καί μετά τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων αὐτοῦ τήν 13ην μηνός Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 336 μ.Χ., ἡ ἁγία Ἑλένη μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Μακαρίου ὕψωσαν εἰς τόν χῶρον τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τόν Τίμιον Σταυρόν, ἵνα ἴδωσιν αὐτόν τά συγκεντρωμένα πλήθη, τά ὁποῖα καί ἀνεφώνησαν ὁμοθύμως πολλάκις τό «Κύριε ἐλέησον». Ἡ πρᾶξις αὕτη παρέμεινεν ἔκτοτε ὡς ἰδιαίτερον γεγονός, ἑορταζόμενον πανηγυρικῶς τήν ἑπομένην, 14ην μηνός Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Διά τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου ἐγένετο Μέγας Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας ἀφ’ ἑσπέρας, Ἑσπερινός Παρρησίας, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, μετά τήν ὑποδοχήν καί τήν προϋπάντησιν εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τήν προσκύνησιν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ὑπό τῶν Συνοδικῶν, τό θυμίαμα καί πάντα τά διατεταγμένα παρά τῆς Τυπικῆς Διατάξεως καί Προσκυνηματικῆς τάξεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, ψαλλόντων τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου Συμεών δεξιά καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετεχόντων ἐλαχίστων πιστῶν, λόγῳ τοῦ covid 19.

Mετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἤρχισε ἡ λιτανεία ἀπό τῆς ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ, διελθοῦσα διά τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί ἡ Ὕψωσις εἰς τό προσκύνημα τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἱερέων καί πιστῶν ἡμῶν ἱσταμένων εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἑλένης παρά τάς ἀντιπροσκυνηματικάς παραλόγους ἀντιδράσεις τῶν Ἀρμενίων ἱερέων. Ἐντεῦθεν ἡ λιτανεία διελθοῦσα ἀριστερά τοῦ «Μή μου ἅπτου» περιήχθη τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνῆλθεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν. Ἐνταῦθα ἐγένετο καί πάλιν ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, αἰρομένου ὑπό του Μακαριωτάτου ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης πρός τά τέσσαρα σημεῖα του ὁρίζοντος.

Διά τῆς πράξεως ταύτης ἐλατρεύθη ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ σταυρῷ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐγένετο ἀνάμνησις τῆς πρώτης ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τῆς Ἀγίας Ἑλένης, τῆς δευτέρας ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (629 μ.Χ.), ἡγιάσθησαν τά αἰσθητήρια ἡμῶν καί πᾶσα ἡ οἰκουμένη ἔναντι τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ covid – 19 καί πάσης προσβολῆς ἐναντίας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως»:

Λαμπρός εορτασμός στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο
Εγκατάσταση νέας αδελφότητας στη Μονή Παναγίας Πανυμνήτου και Προφήτου Ηλιού Αλιάκμονος (ΦΩΤΟ)
Δημητριάδος Ιγνάτιος: Αλίμονο σε εκείνους που θα διχάσουν την κοινωνία μας
Πρώτος εορτασμός του Αγίου Νεομάρτυρος Πλάτωνος (ΦΩΤΟ)
Νεαπόλεως Βαρνάβας: Η ομολογία της αναξιότητάς μας θα γεννά το θαύμα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο