Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 11ην /24ην Ἰανουαρίου 2020, ἐπανηγυρίσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ σήμερον τιμωμένην Ἱεράν Μονήν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας καί εἰς τήν θέσιν μεταξύ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Εἰς τήν μνήμην καί τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης παραμένει ὡς ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος προσῆλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μογαριστοῦ τῆς Καππαδοκίας ὑπερμεσοῦντος τοῦ 5ου μ.Χ. αἰῶνος, ἠσκήθη ἀρχικῶς εἰς τήν Μονήν τοῦ Καθίσματος τῆς Ἰκελίας πλησίον τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καί ἀκολούθως ἔζησεν ἐν ἀσκήσει εἰς σπήλαιον τῆς ἐρήμου, τό ὁποῖον ὑπεδείχθη εἰς αὐτόν ὑπό τῆς θείας Προνοίας καί εἰς τό ὁποῖον εἶχον διανυκτερεύσει οἱ Μάγοι, “φεύγοντες δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ πρός τήν πατρίδα αὐτῶν”.

Εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σπηλαίου τούτου ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ἵδρυσε Μονήν Κοινόβιον διά τήν προπαιδείαν τῶν ἀρχαρίων μοναχῶν πρό τῆς εἰσόδου αὐτῶν εἰς τήν Λαύραν δι᾽ αὐστηρωτέραν ἡσυχαστικήν ζωήν.

Εἰς ταύτην τήν Μονήν, περιλαμβάνουσαν 4 Ἐκκλησίας, ἠσκήθησαν ὑπ᾽ αὐτόν ἐν ἐργασίᾳ κοινωνικῆς προσφορᾶς καί ἀσκήσεως περί τούς 400 μοναχούς.

Ἐν ταύτῃ τῇ Μονῇ ὁ ἀββᾶς Θεοδόσιος ἀνεδείχθη Ἀρχηγός τοῦ Κοινοβιακοῦ βίου τῆς Παλαιστίνης – Κοινοβιάρχης καί προασπιστής, μετά τοῦ ὁμοπατρίου αὐτοῦ Σάββα, Ἀρχηγοῦ τοῦ Λαυρεωτικοῦ βίου, τοῦ δόγματος τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ ἔτους 451μ.Χ., ἤτοι τῆς ἐν Χριστῷ μιᾶς ὑποστάσεως καί δύο φύσεων τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης ἐν ἀσυγχήτῳ ἑνώσει καί συνεργασίᾳ.

Εἰς ταύτην τήν Μονήν ἐτελέσθη Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας καί τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνανίου ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ, τοῦ π. Γεωργίου Μπανούρα ἐκ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μεθοδίου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηρομερίου, συμπροσευχομένου τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα π. Εὐδοκίμου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν, προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρουμανίας καί κυρίως ἐντοπίων ἐκ τῆς πλησιοχώρου κώμης τῶν Ποιμένων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ γηραιός Ἁγιοταφίτης ἀγωνιστής καί ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς ξενοδοχεῖον εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Μνημόσυνο Γέροντος Μητροπολίτου Νεαπόλεως Διονυσίου
Ο Μητροπολίτης Αργολίδας ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Γηροκομείου Ναυπλίου (ΦΩΤΟ)
Εορτή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στα Ιωάννινα
Εορτή Οσίου Ξενοφώντος και της συνοδείας αυτού
Αγρυπνία Τριών Ιεραρχών στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο