Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανάγιο Τάφο

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανάγιο Τάφο

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανάγιο Τάφο

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανάγιο Τάφο

Ἡ Κυριακή, 22α Μαΐου/ 4η Ἰουνίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἤτοι ὡς ἡμέρα τῆς συμπληρώσεως τῶν πεντήκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ καί ὡς ἡμέρα ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. 2) ὁ ἐνδόξως ἀναληφθείς εἰς τούς οὐρανούς Κύριος ἀπέστειλε εἰς τούς Ἁγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί Ἀποστόλους παρά τοῦ Πατρός Αὐτοῦ τό Πνεῦμα Αὐτοῦ τό Ἅγιον. Τό παράδοξον τοῦτο φαινόμενον ἀπεκαλύφθη «ἐν πνοῇ βιαίᾳ» καί «ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι οἱ μαθηταί» καί «ἐν πυρίναις γλώσσαις, αἱ ὁποῖαι ἐκάθισαν εἰς τήν κεφαλήν ἑνός ἑκάστου αὐτῶν, ἐφωτίσθησαν καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ». Διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφωτίσθησαν καί ἐνεδυναμώθησαν οἱ ἀπόστολοι καί ἐκήρυξαν εἰς τά ἀκούσαντα τήν βοήν καί συναχθέντα πλήθη Χριστόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα καί ἐπίστευσαν εἰς τό κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί ἐβαπτίσθησαν «τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί ὡσαί τρισχίλιοι» καί «ἐσχημάτισαν τήν πρώτην Ἐκκλησίαν».

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη διά πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, δύο Ἀρχιεπισκόπων τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Δαμασκηνοῦ καί κ. Ἰωάννου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Κλαυδίου, π. Νικοδήμου, π. Μακαρίου, π. Ἱερωνύμου, π. Ραφαήλ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν, π. Δομετιανοῦ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καί π. Ἰωάννου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, π. Ἀναστασίου καί τοῦ Πρεσβυτέρου Νικολάου, ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἱερέων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί τοῦ Προξένου τῆς Γεωργίας κ. Λάσα καί πολλῶν προσκυνητῶν.

Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας προσηρτήθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἤ τῆς Γονυκλισίας.

Κατ’ αὐτόν ἀνεγνώσθησαν καί αἱ εὐχαί τῆς Γονυκλισίας τοῦ Πεντηκοσταρίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί ὑπό τῶν Ἀρχιερέων ἑλληνιστί καί ἀραβιστί.

Εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας, κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν, διά τούς διαμένοντας ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ Ἁγιοταφίτας.

Ἀπολυθέντος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανάγιο Τάφο»:

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στη Μητρόπολη Ιερισσού
Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Γαλανάδο Νάξου
Η Πεντηκοστή στο Κάστρο του Διδυμοτείχου

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο