Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Τήν Κυριακήν, 25ην Μαΐου/ 7ην Ἰουνίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχίου ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς αὕτη παραδίδεται εἰς ἡμᾶς ὑπό τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. Β’) καί ἐξηγεῖται ὑπό τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου ἐν τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς.

Συμφώνως πρός τάς πηγάς ταύτας, τήν Πεντηκοστήν ἡμέραν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως καί τήν δεκάτην ἀπό τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ, ὁ Κύριος ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ, συνηγμένους ὄντας εἰς τό ἐν Σιών Ὑπερῷον, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον “ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί ἐν πυρίναις γλώσσαις”. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὡς φλόξ πυρός ἐπεφοίτησεν ἐπί τήν κεφαλήν ἑνός ἑκάστου τῶν Ἀποστόλων καί ἐφώτισε τήν διάνοιαν αὐτῶν καί ἐνεψύχωσε τό φρόνημα αὐτῶν «καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέρας γλώσσας, τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».

Τά ἐκ τῆς βιαίας πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνωτισθέντα καί συνετάξαντα πλήθη ἐπίστευσαν εἰς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου κηρύξαντος καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων «καί βαπτισθέντες προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι τῇ Ἐκκλησίᾳ».

Τό θεῖον γεγονός τοῦτο, τό ὁποῖον ἐπεσφράγισε τήν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί Ἱερομονάχων τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας καί Ρουμανίας, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τόν Ἱεροδιάκονον Συμεών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετεχόντων πιστῶν.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προστέθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας. Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, τό ἑόρτιον κέρασμα καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή της Πεντηκοστής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως»:

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: Ο Θεός θέλει είναι να είμαστε αντάξιοι της κληρονομιάς που μας έδωσε
Αγίου Πνεύματος
Εορτή Αγίας Καλλιόπης
Η Κυριακή της Πεντηκοστής στον Πειραιά
Η Εορτή της Πεντηκοστής στην Κομοτηνή
Λαγκαδά Ιωάννης: Αυτά που μας χαρίζει ο Θεός είναι τα Αληθινά

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο