Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 19-1-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020

12 ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα

12 Στο μεταξύ, άκουσε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη κι αναχώρησε στη Γαλιλαία. 13 Άφησε όμως τη Ναζαρέτ και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην παράκτια Καπερναούμ, στην περιοχή του Ζαβουλών και του Νεφθαλείμ, 14 έτσι που να βρει την εκπλήρωσή της η προφητεία του προφήτη Ησαΐα, που λέει: 15 Στην πατρίδα του Ζαβουλών και στην πατρίδα του Νεφθαλείμ, πάνω στον παράκτιο δρόμο, πέρα από τον Ιορδάνη, στη Γαλιλαία που κατοικείται από εθνικούς, 16 ο λαός που παρέμενε στο σκοτάδι είδε φως λαμπρό, και για κείνους που παρέμεναν σε τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε για αυτούς.

17 Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε, γιατί έχει φτάσει η βασιλεία των ουρανών.

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020»:

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 12-1-2020
Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020
Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο