Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 8-12-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019 35 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν...

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 24-11-2019 Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 1-12-2019 (Εφεσ. β΄ 14-22) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά Αδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις