Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 17-2-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη´ 10-14) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 17-2-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Το Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 17-2-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 17-2-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη´ 10-14) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 17-2-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (ιε´ 21-28) Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019 21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος...

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019 Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις