Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ᾿Οψίας δὲ γενομένης...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 19-7-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Η´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 26-7-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου 26-7-2020 Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ´ 27-35) Θεραπεία των δύο τυφλών και του κωφού Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες...

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Ματθαίου 26-7-2020 Απόστολος Κυριακής Η´ Ματθαίου 2-8-2020

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Ματθαίου 26-7-2020

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Ματθαίου 26-7-2020 (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Ματθαίου Αδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις