Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2017 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

Κατηγορία - Κυριακοδρομιο

Ευαγγέλιο

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 10-12-2017 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2017 35 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· 36 ἀκούσας δὲ ὄχλου...

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 3-12-2017

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (Προς Εφεσίους Ε´ 8-19) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X