Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Ματθαίου (Ματθ. ιζ΄ 14-23) Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Το Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Ματθαίου (Ματθ. ιζ΄ 14-23) Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Ματθαίου 25-8-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ...

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 18-8-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 18-8-2019 22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν...

Ο Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου Ο Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου

Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου 18-8-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Θ´ Ματθαίου (Α´ Κορ. γ´ 9-17) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ´ Ματθαίου Αδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς...