Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων (Ιωάν. ιβ΄ 1-18) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων

Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Βαΐων (Ιωάν. ιβ΄ 1-18) Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων 20-4-2019 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών 14-4-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) (Μάρκ. ι΄ 32-45) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) 14-4-2019 Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, ἦσαν οἱ μαθηταί ἐν τῇ ὁδῷ...

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) (Εβρ. θ΄ 11-14)

Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) 14-4-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) (Εβρ. θ΄ 11-14) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε´ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) Αδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις