Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κυριακοδρομιο

Ευαγγέλιο

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 15-10-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Λουκά (Λουκά η´ 5-15) Η παραβολή του Σπορέως – Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 01-10-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Β´ Λουκά (Λουκ. στ΄ 31-36) Η αγάπη προς τους εχθρούς Follow @proseuxi Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν...

Ευαγγέλιο

Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 24-09-2017

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Α´ Λουκά (Λουκ. ε´ 1-11) Οι πρώτοι μαθητές Follow @proseuxi Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X