Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 19-8-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 16-26) Ο πλούσιος νέος Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 19-8-2018 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 19-8-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 16-26) Ο πλούσιος νέος Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 19-8-2018 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 12-8-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35) Το καθήκον της συγνώμης και η παραβολή του αγνώμονος δούλου Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 12-8-2018 23 Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· Ωμοιώθη ἡ...

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου

Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 12-8-2018

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου (Α´ Κορ. θ´ 2-12) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 2 Αδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. 4 Μὴ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις