Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου (Ματθ. στ΄ 22-33) Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018 22 ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς...

Κατηγορία - Κυριακοδρομιο

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Ματθαίου (Ματθ. στ΄ 22-33) Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Ματθαίου 17-6-2018 22 ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς...

Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων (Ματθ. δ΄ 18-23) Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής Απόστολος Κυριακής των Αγίων Πάντων

Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10-6-2018

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων (Ρωμ. β´ 10-16) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγιορειτών Πατέρων 10 Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· 11 οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις