Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 7-6-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων·...

Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων 31-5-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου (Ιωάν. ιζ΄ 1–13) Ευαγγέλιο Κυριακής των 318 Αγίων Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς...

Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 10-5-2020 Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 31-5-2020

Ο Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου 31-5-2020 (Πράξ. Κ΄ 16-18, 28-36) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων της Α´ Οικουμενικής Συνόδου Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις