Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Λουκά (Λουκά η´ 5-15) Η παραβολή του Σπορέως – Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Λουκά (Λουκά η´ 5-15) Η παραβολή του Σπορέως – Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 13-10-2019 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·...

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 6-10-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Λουκά (Λουκ. Ζ΄ 11-16) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 6-10-2019 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ...

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά

Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 6-10-2019

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά (Β΄ Κορ. στ΄ 1-10) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Λουκά Αδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς – λέγει γάρ· «καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις