Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 21-10-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Λουκά (Λουκ. Η’ 26-39) Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 21-10-2018 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 21-10-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 21-10-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΣΤ´ Λουκά (Λουκ. Η’ 26-39) Θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών Ευαγγέλιο Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 21-10-2018 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν...

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 14-10-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Λουκά (Λουκά η´ 5-15) Η παραβολή του Σπορέως – Μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου Το Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 14-10-2018 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·...

Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 14-10-2018

Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 14-10-2018

Ο Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά (Τίτ. γ΄ 8-15) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Δ´ Λουκά Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις