Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 9-12-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 9-12-2018 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

Κυριακοδρομιο

Αρχική » Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 9-12-2018

Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 9-12-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά (ιγ´ 10-17) Μια γυναίκα θεραπεύεται την ημέραν του Σαββάτου Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 9-12-2018 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι...

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 2-12-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (ιη´ 35-43) Η θεραπεία του τυφλού στην Iεριχώ Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 2-12-2018 35 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ῾Ιεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν...

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 2-12-2018

Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 2-12-2018

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Λουκά (Εφεσ. στ´ 10-17) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΔ´ Λουκά Αδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις