Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 18-2-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ.στ΄14-21) Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 18-2-2018 Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ...

Κατηγορία - Κυριακοδρομιο
Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου

Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 18-2-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ.στ΄14-21) Ευαγγέλιο Κυριακής της Τυρινής 18-2-2018 Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ...

Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 11-2-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Απόκρεω (Mατθ. κε΄ 31 – 46) Ευαγγέλιο Κυριακής της Απόκρεω 11-2-2018 Εἶπεν ὁ Κύριος· όταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης...

Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά

Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω 11-2-2018

Ο Απόστολος Κυριακής της Απόκρεω (Προς Κορινθίους Α´ η´8-θ´2) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Απόκρεω Αδελφοί βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις