Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της Ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε την μοναχική κουρά (ρασοευχή) του κ. Βασιλείου Μπαρλακόπουλου, μετονομάσας αυτόν εις Μοναχόν Νέστορα.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Παραμονή τῆς ἑορτῆς ἑνός μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, καί ὑπό τή σκέπη ἑνός ἄλλου μεγάλου καί συγχρόνου ἁγίου, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ καί τῆς ἐφόρου καί προστάτιδος τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, τῆς Παναγίας τῆς Δοβρᾶ, ἐνεδύθης πρό ὀλίγου τό μοναχικό σχῆμα λαμβάνοντας τό ὄνομα ἑνός μάρτυρος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὁποίου τή μνήμη θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Νέστορος, τοῦ Θεσσαλονικέως καί μαθητοῦ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐκ τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς.

Καί μπορεῖ ὁ ἅγιος μάρτυς Νέστωρ νά μήν ἦταν μοναχός, νά μήν ἦταν ἀσκητής, ἀλλά ἕνας νεαρός χριστιανός, εἶχε ὅμως ἀρετές καί χαρίσματα τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἀγωνίζεται νά ἀποκτήσει κάθε μοναχός, τά ὁποῖα θά πρέπει νά προσπαθεῖς νά ἔχεις καί σύ.

Ἡ πρώτη ἀρετή, γιά τήν ὁποία διεκρίνετο ὁ ἅγιος Νέστωρ, ἦταν ἡ πίστη του, πίστη πού συνδυαζόταν μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωση στόν Θεό.

Πίστη τόσο δυνατή, ὥστε τόλμησε νά τήν ὁμολογήσει χωρίς νά τοῦ ζητηθεῖ, ὅταν ἀποφάσισε νά ἀγωνισθεῖ ἐναντίον τοῦ εἰδωλολάτρου Λυαίου, πού προκαλοῦσε σέ μονομαχία τούς χριστιανούς.

Πίστη τόσο δυνατή, ὥστε ἦταν βέβαιος ὅτι μέ τήν εὐχή τοῦ διδασκάλου του, τοῦ ἁγίου Δημητρίου, καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ἔβγαινε νικητής ἀπό αὐτόν τόν ἀγώνα.

Πίστη τόσο δυνατή, πού δέν ὑπολόγιζε τή ζωή του, ἄν καί γνώριζε ὅτι νικώντας τόν Λυαῖο, θά ὁδηγηθεῖ στό μαρτύριο.

Ἡ δεύτερη ἀρετή του ἦταν ἡ ὑπακοή του στόν διδάσκαλό του, τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Δίπλα του εἶχε μαθητεύσει, καί ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο εἶχε πιθανότατα γνωρίσει τόν Χριστό. Καί τώρα στήν κρίσιμη ὥρα τῆς μεγάλης ἀποφάσεως νά μονομαχήσει μέ τόν Λυαῖο στόν διδάσκαλό του προστρέχει καί ζητᾶ τήν εὐχή του. Καί ἐνισχυμένος ἀπό αὐτήν ἐπικαλεῖται τόν Θεό τοῦ Δημητρίου, ἐνώπιον τοῦ πλήθους τό ὁποῖο εἶχε συγκεντρωθεῖ γιά νά παρακολουθήσει τόν ἀγώνα.

Θά μποροῦσε νά εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ἁπλῶς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὁ ἅγιος Νέστωρ τήν ζητᾶ διά τοῦ διδασκάλου του, τοῦ ἁγίου Δημητρίου, δείχνοντας τήν ὑπακοή του.

Ἡ τρίτη ἀρετή του ἦταν ἡ καθαρότητα καί ἡ ἁγνότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Ὡς ἁγνό καί παρθένο ἐγκωμιάζουν οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, καί ἀνάλογη θά ἦταν ἀσφαλῶς καί ἡ ζωή καί ἡ ψυχή τῶν μαθητῶν του, στήν ὁποία ἔσπερνε ὁ μέγας Δημήτριος τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, πού καρποφοροῦσε καρπόν ἑκατονταπλασίονα πίστεως καί ἀγάπης στόν Χριστό.

Αὐτές τίς τρεῖς ἀρετές, τήν πίστη στόν Θεό, τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, στόν Ἐπίσκοπό σου καί στόν πνευματικό σου πατέρα, καί τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πού εἶχε ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Νέστωρ, τοῦ ὁποίου ἀπό σήμερα θά φέρεις τό ὄνομα καί θά εἶναι προστάτης σου, ἀγωνίσου ἀπό σήμερα μέ περισσότερο ζῆλο νά ἀποκτήσεις καί σύ.

Εἶναι ἀρετές πού πρέπει κατ᾽ ἐξοχήν νά χαρακτηρίζουν τόν μοναχό πού ἀφιερώνει τή ζωή του στόν Θεό.

Ἡ πίστη δέν εἶναι ἁπλῶς θεμέλιο καί ἀφετηρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀλλά εἶναι καί διαρκές στήριγμα καί δύναμη στόν πνευματικό ἀγώνα πού καλεῖται νά κάνει καθημερινά ὁ μοναχός, ἀγώνας πού δέν εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπόστολος Παῦλος, «πρός αἷμα καί σάρκα», ἀλλά εἶναι «πρός τόν κοσμοκράτορα τοῦ σκότους», εἶναι πρός τόν διάβολο καί τόν παλαιό ἄνθρωπο πού ἔχουν τή δύναμη τοῦ Λυαίου καί προσπαθοῦν νά συντρίψουν τόν ἀγωνιζόμενο μοναχό.

Στόν ἀγώνα ὅμως αὐτόν, θά ἔχεις καί σύ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἐάν τόν ἐπικαλεῖσαι μέ ταπείνωση καί δέν θεωρεῖς ὅτι μπορεῖς νά ἀνταπεξέλθεις μέ τίς δικές σου δυνάμεις.

Θά ἔχεις τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅταν καλλιεργεῖς τήν ὑπακοή καί ζεῖς μέσα σέ αὐτήν, διότι μόνο μέ τήν ὑπακοή μπορεῖ νά ὑπάρξει πνευματική πρόοδος, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος καί ἰδιαιτέρως ὁ μοναχός καί ὁ κληρικός νά εὐαρεστήσει στόν Θεό καί νά ἔχει τήν εὐλογία του.

Ἡ ζωή τῆς ἀφιερώσεως στόν Θεό δέν εἶναι μία εὔκολη ὑπόθεση. Εἶναι μία ζωή θυσίας καί μαρτυρίου, ἀλλά γιά ἐκεῖνον πού τήν ζεῖ μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, μέ ὑπακοή καί ἀγωνιζόμενος νά διατηρεῖ τόν ἑαυτό του καθαρό καί ἁγνό ἀπό τοῦ κόσμου, γίνεται ζωή πού τόν γεμίζει ἀπό χαρά καί τόν ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

Αὐτῆς εὔχομαι πατρικά νά ἀξιωθεῖς καί σύ, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ προστάτου σου ἀπό σήμερα ἁγίου μεγαλομάρτυρος Νέστορος, καί μέ τίς εὐχές καί τή συμπαράσταση καί τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ καθηγουμένου, τοῦ πνευματικοῦ σου, τοῦ π. Γεωργίου, τοῦ προϊσταμένου καί ὅλων τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι προσευχόμεθα, ἀλλά καί ὅλων ὅσων ἦρθαν σήμερα, κατά τή μεγάλη αὐτή στιγμή γιά τή ζωή σου, γιά νά προσευχηθοῦν, νά σέ ἐνισχύσουν, νά εὐχηθοῦν, ὥστε νά εὐαρεστήσεις τόν Θεό μέ τή ζωή σου, μέ τίς πράξεις σου, μέ ὅλη σου τή διακονία σου, γιατί σέ λίγο θά χειροτονηθεῖς διάκονος καί εὔχομαι σύντομα καί ἱερεύς, γιά νά βοηθήσεις τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Καί εὔχομαι ὁ ἅγιος Νέστωρ, ὁ ἅγιος Λουκᾶς, τόν ὁποῖο ἐδῶ τιμοῦμε καί εἶναι ὁ προστάτης μας, νά σέ ἐνισχύει, νά σέ βοηθᾶ, οὕτως ὥστε νά φανεῖς ἄξιος αὐτῆς τῆς κλήσεως.

Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σου.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας»:

12 Οκτωβρίου: Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
Στην Αγία Παρασκευή Βόλου η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Ξενιάς
Πρώτη Ιερατική Σύναξη για το νέο Εκκλησιαστικό Έτος στη Μητρόπολη Λαγκαδά
Παρακλήσεις στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στα Άνω Λιόσια
Πανήγυρις Αγίας Χρυσής Αλμωπίας

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο