Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 29-1-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (ιε´ 21-28) Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 29-1-2023 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων...

Καινή Διαθήκη με Σύντομη Ερμηνεία

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ...

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2023 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 15-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 29-1-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 (Α´ Προς Τιμόθεον δ´ 9-15) Ζακχαίου Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ...