Προσευχή | proseuxi.gr

Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη´ 10-14) Το Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος...

Καινή Διαθήκη με Σύντομη Ερμηνεία

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (ιε´ 21-28) Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ...

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 14-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 21-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 28-1-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 4-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 11-2-2024 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 Απόστολος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 25-2-2024

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 18-2-2024 (Β΄ Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου Αδελφοί, ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ...