Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Μάνης Χρυσόστομος: Στόχος μας η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος

Μάνης Χρυσόστομος: Στόχος μας η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος

Μάνης Χρυσόστομος: Στόχος μας η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος

Μάνης Χρυσόστομος: Στόχος μας η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ το εσπέρας της εορτής της Αγ. Τριάδος μετέβη στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα ιερό Ναό στην όμορφη παραλιακή Στούπα Δυτ. Μάνης όπου τέλεσε τον Αρχιερατικό Εσπερινό συμπαραστατούμενος από τους αρχιμ. π. Νεκτάριο Βλαχόπουλο, πρωτοπρ. π. Ιωάννη Κουρεντζή, πρεσβ. π. Κωνσταντίνο Κουμάντο, πρεσβ. π. Σταύρο Λουκαρέα και τον διάκονο π. Χριστόδουλο Κρουστάλη.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. προς τους ευσεβείς χριστιανούς, ανέλυσε την κατ’ εξοχήν προσευχή στο Άγιον Πνεύμα το: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε…» και είπε, ότι το Άγ. Πνεύμα είναι Ουράνιος Βασιλεύς, το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι το Άγ. Πνεύμα, «το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον». Το άρθρο «το » δηλώνει το ίδιον του προσώπου του αγ. Πνεύματος και συνάμα και την θεότητά Του (κύριον, εκπορευόμενον, συμπροσκυνούμενον κλπ.). Είναι ο «Παράκλητος». Δηλ. είναι Εκείνος, ό οποίος μας βοηθεί, παρηγορεί, ενισχύει, ενθαρρύνει στον αγώνα της πίστεως και της θεώσεώς μας. Είναι το «Πνεύμα της αληθείας» δηλ. στη θέση του Χριστού με την κάθοδο του Αγ. Πνεύματος ήλθε ως «άλλος Παράκλητος» το «Πνεύμα της αληθείας» που είναι κύριο γνώρισμα και του Υιού, «εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιω. 14,6). Και ο Παράκλητος, ως Πνεύμα της αληθείας, θα μας διδάξει πάντα και υπομνήσει πάντα «ά είπον υμίν» (Ιω. 14, 25-26) μας είπε ο Χριστός. Είναι ακόμη πανταχού παρών και πληροί τα πάντα. Είναι όλων των αγαθών καρπών και πράξεων ο θησαυρός και ο χορηγός της ζωής. Μάλιστα ό Απ. Παύλος μας μίλησε για τα χαρίσματα, τους καρπούς του Αγ. Πνεύματος στην προς Γαλάτας επιστολήν του, εκεί στο πέμπτο κεφάλαιο. Όλες οι αρετές του αγωνιζομένου πιστού είναι αποτέλεσμα της δωρεάς του Αγ. Πνεύματος.

Και κατέληξε: «Το αίτημα της ωραιοτάτης αυτής προσευχής είναι το «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν…». Πόσο υπέροχο είναι τούτο το αίτημα, δηλ. να σκηνώσει μέσα μας το Άγ. Πνεύμα! Μα, αυτός είναι ο στόχος μας, η κατάκτηση του Αγ. Πνεύματος. Να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Παρακλήτου στη ζωή μας. Είναι το πλήρωμα ζωής, αυτό πού μας αναβιβάζει από τις φθαρτότητες του ματαίου τούτου κόσμου. Οι άγιοι, γι’ αυτό αγίασαν, γιατί είχε σκηνώσει μέσα στην ύπαρξή τους το Άγ. Πνεύμα. Με λαχτάρα για την έλευση του Αγ. Πνεύματος μέσα του προσευχόταν ο άγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος και έλεγε χαρακτηριστικά: «Ελθέ το φως το αληθινόν˙ ελθέ η αιώνιος ζωή˙ ελθέ το αποκεκρυμμένον μυστήριον˙ ελθέ ο θησαυρός˙ ελθέ η αγαλλίασις…».

Καί σήμερα, όλως ιδιαιτέρως, στην υλόφρονα εποχή μας δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την διαρκή παρουσία και έμπνευση του Αγ. Πνεύματος. Ανάγκη κατάκτησης Αγ. Πνεύματος. Ως, ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, μας το λέγει: «Πνεύματι περιπατείτε» (Γαλ. 5,16), «Πνεύματι άγεσθε» (Γαλ. 5,18), «Το Πνεύμα μη σβέννυτε» (Α’ Θες. 5,19).

Μετά το πέρας του Εσπερινού στο προαύλιο του Ιερού Ναού μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεύκιππος» παρουσίασαν πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς.

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (8/4/20), ο Σεβ. λειτούργησε στον εορτάζοντα Ι.Ν. της Αγίας Τριάδος στο Γύθειο συμπαραστατούμενος από τους ιερείς: π. Στέφανο Ταβουλάρη, π. Βασίλειο Παπαδάκο, π. Παναγιώτη Αρφάνη, π. Ηλία Μανιατάκο και τον διάκονο π. Χριστόδουλο Κρουστάλη.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. Ποιμενάρχης, προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, μίλησε για το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγ. Πνεύμα. Μεταξύ των άλλων είπε: Το δόγμα της Αγίας Τριάδος δεν είναι κάτι το μουσειακό ξηρό απολίθωμα του παρελθόντος. Είναι η ζωντανή πίστη μας. Είναι το θεμέλιο της χριστιανικής μας υπόστασης. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος φωτίζει το μυστήριο της ύπαρξής μας, του σκοπού της ζωής μας, ορίζει την σωστή πίστη μας και μας συνδέει με την αλήθεια του Θεού.

Έτσι ο Θεός είναι είς κατά την ουσίαν και τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Ως δέ έλεγε ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ο Θεός είναι Μονάς άμα και Τριάς και ο Ι. Δαμασκηνός «εν τη θεότητι έχομεν μίαν ουσίαν, μίαν θεότητα εν τρισίν τελείαις υποστάσεσιν, ασυγχύτως, ηνωμέναις και αδιαστάτως διαιρουμέναις». Και ιδιαιτέρως το Άγιον Πνεύμα είναι το Τρίτον Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Ονομάζεται Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα του Θεού, Πνεύμα του Χριστού, Παράκλητος. Είναι της αυτής ουσίας προς τον Θεόν Πατέρα και τον Θεόν Υιόν έχει δε ως ίδιον υποστατικόν γνώρισμα το εκπορευτόν, εκπορευόμενον εκ μόνου του Πατρός. Το Άγ. Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός αϊδίως, πέμπεται δε στον κόσμο εν χρόνω υπό του Υιού παρά του Πατρός ως λέγει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον «Ον (Παράκλητον=το Άγιο Πνεύμα) εγώ πέμψω υμίν παρά του Πατρός το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται» (Ιω. 15,26). Έτσι, κατέληξε ο Σεβ., το Άγιο Πνεύμα είναι και το θεοποιούν κατά χάριν του ανθρώπου. Έτσι και εξυμνείται όπως σήμερα ψάλλαμε στα υπέροχα τροπάρια ως φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά… Θεός και θεοποιούν».

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Αν. Μάνης κ.κ. Δρακουλάκου και Καπασούρης – Σεψάκος, ο Διοικητής της Π.Υ. Γυθείου, Αντιπύραρχος κ. Γραφάκος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Εθνικό Μέλος της Ελλάδος στη Eurojust στη Χάγη κ. Παρασκευάς Αδάμης, μετά της οικογενείας του, με τον οποίο στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. είχε μια ιδιαίτερη επικοινωνία και συζήτηση.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Μάνης Χρυσόστομος: Στόχος μας η κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος»:

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων στη Μητρόπολη Πατρών
Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μητρόπολη Φθιώτιδος
Εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μητρόπολη Λεμεσού
Εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μητρόπολη Αργολίδος (ΦΩΤΟ)
Ιερέας άφησε τη Θεία Λειτουργία για να σβήσει φωτιά (ΦΩΤΟ)

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο