Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 25 Μαΐου: Μνήμη Γ’ ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής Βαπτιστού Ιωάννου

25 Μαΐου: Μνήμη Γ’ ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής Βαπτιστού Ιωάννου

Μνήμη Γ' ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής

Μνήμη Γ’ ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εορτάζεται 25 Μαΐου

Η τιμία κεφαλή του Βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκετο τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγγείο και σε ιερό τόπο. Η εύρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα Κόμανα της Καππαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό εφύπνιο. Από εκεί η ιερά κεφαλή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη (στη Μονή του Στουδίου), όπου εγένετο μεγαλειώδης υποδοχή, παρουσία του αυτοκράτορα του Πατριάρχου και του πιστού και φιλαγίου λαού της Βασιλεύουσας.

H Α’ και Β’ εύρεση της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εοστάζεται στις 24 Φεβρουαρίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Μνήμη Γ’ ευρέσεως της Τιμίας κεφαλής Βαπτιστού Ιωάννου

Ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ, Χριστὸς ἀπεκάλυψε, τὴν Κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν τῇ ταύτῃ εὒρέσει, ᾄσμασι θεηγόροις, τὸν Σωτῆρα ὑμνοῦμεν, τὸν σώζοντα ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς ταῖς ἱκεσίαις σου.

Προσθέστε Σχόλιο