Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Ψυχωφελη » Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;

Οι περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν πολυνηστεύουν…

Έχουν τελείαν αδιαφορίαν και άγνοιαν στο ζήτημα της νηστείας. Δεν γνωρίζουν πότε είναι νηστεία, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει, ούτε τι νηστεύουν, πως να νηστεύουν και διατί σήμερα νηστεύουν.

Μερικοί μάλιστα, όχι απλώς αδιαφορούν, αλλά την έχουν τελείως καταργήσει. Νομίζουν τη νηστεία περιττή και ανώφελη και της ψάλλουν τον αναβαλλόμενον. Άλλοι πάλιν νηστεύουν, όπως θέλουν. Την έχουν περιορίσει σε ελάχιστες ημέρες. Μερικοί μάλιστα με δυσκολία κρατούν την Μεγάλη Εβδομάδα ή την Μεγάλη Παρασκευή και κατόπιν φασαρίας από τους δικούς τους.

Διατί όμως σήμερα δεν νηστεύουν; Διατί τόση περιφρόνησις υπάρχει και από τους Ορθοδόξους ακόμη προς την θεόσδοτη νηστεία;

Διότι:

1) Επηρεάζονται από τους αιρετικούς, και αλλοθρήσκους
Κατέκλυσαν τον τόπο μας στρατειές αλλοθρήσκων και ετεροδόξων. Μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας εργάζονται δραστηρίως με σχολεία και ιδρύματα οι Παπικοί, αλλά και οι Ουνίτες, που είναι και αυτοί καμουφλαρισμένοι Παπικοί. Οι δε Παπικοί ως γνωστόν έχουν σχεδόν καταργήσει την νηστείαν.

Οι Προτεστάντες που έχουν εδώ τόσα σχολεία και τόσους ευκτηρίους οίκους, την κατήργησαν τελείως τη νηστεία. Αυτοί έχουν εδώ του κόσμου τις παραφυάδες: Ευαγγελικούς, Αντιβεντιστάς, Βαπτιστάς, του Τετραγώνου Ευαγγελίου, του Κριναετού, Πλημουθίους, Σαββατιανούς, Μορμόνους και αναρίθμητους άλλους, ων ουκ έστιν αριθμός. Οι Εβραιοκίνητοι και αντίχριστοι Γιεχωβάδες αγωνίζονται να εξαφανίσουν τελείως την Ορθοδοξίαν, επομένως και την νηστείαν. Τους βλέπετε με τι μίσος και μανίαν εργάζονται εναντίον μας.

Οι Εβραιομασώνοι μέσα εις τα άνδρα των στοών τους καταστρώνουν σχέδια, για να χτυπήσουν τη Χριστιανική θρησκεία. Μου έλεγε κάποιος:
– Ξεσκεπάστε τους Μασώνους, για να τους μάθη ο κόσμος. Εμείς στην πολυκατοικία, που μένουμε, όταν γυρίζουμε κάθε Μεγάλη Παρασκευή από τον Επιτάφιο, βρίσκομε ένα σοβαροφανή κύριο να κάνη πάρτυ στο διαμέρισμά του. Απορούσαμε και αγανακτούσαμε. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο σας «Η Εβραιομασωνία ξεσκεπάζεται», βρήκαμε εκεί μέσα το όνομά του, ότι είναι Μασώνος! Και έτσι εξηγήθηκε η περιφρόνησίς του προς τη νηστεία.

Οι Μασώνοι επίσης με την Χ.Α.Ν., την Χ.Ε.Ν. και τους προσκόπους, βγάζουν με τρόπο, τη νεολαία από την Εκκλησία, αποχρωματίζουν θρησκευτικώς τα παιδιά με μια περιφρόνησι προς την νηστεία των «γιαγιάδων και των παπούδων». Αφήνουμε τους Ρόταρυ, οι οποίοι ώριζαν τις συνεστιάσεις τους προηγουμένως, αλλά και τώρα, παρά τις διαμαρτυρίες, την Παρασκευήν και την Τετάρτη. Και φυσικά στις συνεστιάσεις τους την Παρασκευή δεν νομίζω να έτρωγαν φακές και ντοματόριζο!

Οι Ορθόδοξοι, λοιπόν, επηρεάζονται από αυτούς και καταστρατηγούν και αυτοί την εντολή της νηστείας.

2) Επηρεάζονται επίσης από τα στίφη των Τουριστών
Αλλά τι περιμένεται από δαύτους; Δυστυχώς στην Ελλάδα οι Τουρίστες δεν αφήνουν μόνον χρήματα, αλλά και τις βρωμιές τους, τις ανηθικότητές τους, τις φρικτές αρρώστειες τους και φυσικά και την περιφρόνησι προς παν το θρησκευτικόν. Επομένως και προς την νηστείαν. Τους βλέπουν και οι Ορθόδοξοι να καταλύουν Τετάρτες, Παρασκευές Σαρακοστές και επηρεάζονται.

3) Από τους μοντέρνους θεολόγους
Από το 1924 οι σκοτεινές δυνάμεις με πρωτοπόρον τον μασώνον Οικουμενικόν Πατριάρχην Μεταξάκην έστελναν στο εξωτερικό με υποτροφίες θεολόγους σε Παπικούς και Προτεστάντες να σπουδάσουν. Ο Σκοπός τους ήταν να επιτύχουν με αυτό το κτύπημα της Ορθοδοξίας και την ένωσιν με τους αιρετικούς Παπικούς και Προτεστάντες και εν συνεχεία με τις άλλες θρησκείες. Ήταν το σχέδιο MRA.

Αυτοί οι Θεολόγοι επέστρεφαν με την νοοτροπίαν εκείνων, με τις διδασκαλίες τους και την διαγωγή τους. Κτυπούν την εντολήν της νηστείας.

Τώρα μάλιστα αυτοί οι μοντέρνοι Κληρικοί επιδιώκουν την αναθεώρησιν των περί νηστείας Ιερών Κανόνων, κατά την σχεδιαζομένην «Πανορθόδοξον Σύνοδον», που ο Θεός να δώση να μη γίνη. Οι Ιεροί Κανόνες εν Πνεύματι Αγίω έγιναν και δεν μπορεί κανείς να τους αχρηστεύση. Εάν ο κόσμος απεστάτησε από τον Θεόν, δεν ειμπορεί και η Εκκλησία να αποστατήση πηγαίνοντας κοντά στον κόσμο για να σώση δήθεν τον κόσμον. Όχι. Δεν σώζεται έτσι ο κόσμος. Η Εκκλησία θα μένη στη θέσι, που την έταξεν ο Χριστός και όποιος θέλει σωτηρία θα πηγαίνη να σωθή. Η Εκκλησία δεν θα βάλη νερό στο κρασί του Θεού, διότι τότε το νερωμένο κρασί δεν θα έχη την δύναμιν να σώση τον άνθρωπο.

Καταφέρονται κατά της νηστείας ότι είναι ξεπερασμένη εις την εποχήν μας και ως μη θρησκευτικώς απαραίτητη, Εις την Απόδημον μάλιστα Ομογένειαν, όπου γίνονται πλείστα όσα εις βάρος της Ορθοδοξίας, οι εκεί θρησκευτικοί άρχοντες, έχουν καταργήσει σχεδόν την νηστείαν, πλήν εξαιρέσεων. Πολλοί δε Κληρικοί δεν διστάζουν να λένε, ότι η νηστεία είναι έθιμο και απλή συνήθεια και όχι κανών σωτηρίας και πνευματική ανάγκη. Αποσιωπούν, ότι είναι εκκλησιαστικώς νομοθετημένη και αποτελεί μέγιστον όπλον πίστεως μετά την προσευχήν, όπως εδίδαξεν ο Κύριος. Αυτοί οι αθεόφοβοι εις ημέρας νηστείας, διοργανώνουν γεύματα και χοροεσπερίδες ολονύκτιες. Αλλά ας έχουν υπ’ όψιν, ότι ο Κύριος είπε: «Ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ου το σκάνδαλον έρχεται» (Ματθ. 18,7).

Και το άλλο το τρομερόν: «Ουαί υμίν ότι κλείετε την Βασιλείαν του Θεού έμπροσθεν των ανθρώπων Υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισέλθειν» (Ματθ. 23, 14).

4) Η άγνοια
Αυτή η αιτία είναι η κυριώτερη για να περιφρονήται η νηστεία. Αγνοούν οι πολλοί τις μεγάλες ωφέλειες, που φέρει η νηστεία, γι’ αυτό αδιαφορούν. Όποιος γνωρίζει τις ωφέλειες της νηστείας τις σωματικές και ψυχικές, αυτός ασφαλώς νηστεύει και δεν επηρεάζεται από κανένα.

Γιατί δεν νηστεύεις;
† Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου

Ωφέλιμα βιβλία για την κατανυκτική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Βρειτε τα εδω

Σχετικά άρθρα με «Νηστεύουν ή όχι σήμερα οι άνθρωποι;»:

Γερόντισσα Μακρίνα: Να κάνουμε οικονομία
Άγιος Παΐσιος: Κάνε τον πόνο του συνανθρώπου σου δικό σου πόνο
Εκείνος που αγαπάει τον Χριστό
Ποιο είναι το νόημα του Τριημέρου;
Άγιος Παΐσιος: Θέλω να πάμε όλοι μαζί στον Παράδεισο

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο