Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Ο γάμος και το δείπνο – Η Βασιλεία των Ουρανών

Ο γάμος και το δείπνο – Η Βασιλεία των Ουρανών

Ο γάμος και το δείπνο - Η Βασιλεία των Ουρανών

Ο γάμος και το δείπνο – Η Βασιλεία των Ουρανών

Ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, ἀνάγλυφα δείχνει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί τή στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στό σχέδιο αὐτό.

Παραβολή τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καί πιό συγκεκριμένα παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων. Ο γάμος και το δείπνο, τό πλούσιο τραπέζι, εἶναι δυό εἰκόνες, πού πολλές φορές χρησιμοποιοῦνται στήν Ἁγία Γραφή, γιά νά παρουσιαστεῖ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γιατί ἄραγε; Γιατί ὁ γάμος, καί μάλιστα ὁ βασιλικός γάμος, καί τό δεῖπνο, καί μάλιστα τό βασιλικό δεῖπνο, εἶναι δυό εὐχάριστα γεγονότα. Εὐφροσύνη ἐπικρατεῖ στό γάμο μέ ὅλες τίς χαρές του. Εὐφροσύνη ἐπικρατεῖ καί στό δεῖπνο μέ τά ἐκλεκτά φαγητά καί τά εὔγευστα ποτά. Εὐφροσύνη πρό παντός, ἄπειρη καί θεία εὐφροσύνη, ἐπικρατεῖ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εὐφροσύνη, θεία εὐφροσύνη καί χαρά αἰσθάνονται οἱ πιστοί, πού γνώρισαν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γεύονται τίς δωρεές Του.

Ὁ Θεός στέλνει τό μονογενῆ του Υἱό στή γῆ, γιά νά γίνουν οἱ γάμοι αὐτοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἑνωθεῖ ὁ ἀποστάτης ἄνθρωπος μέ τόν ὑπερβατικό Θεό. Οἱ πρῶτοι δοῦλοι – ἀγγελιοφόροι τοῦ Βασιλιᾶ στέλνονται γιά τό μεγάλο κάλεσμα. Στό πρῶτο κάλεσμα ἡ ἀνταπόκριση ἀπογοητευτική. Οἱ καλεσμένοι αρνοῦνται τελείως τήν πρόσκληση: «Καί οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν».

Ἄλλοι δέχονται τό προσκλητήριο, μά σάν φτάνει ἡ ὥρα τοῦ γάμου ἀπουσιάζουν. Τί ἔπαθαν; Ἀμέλησαν. Ἄλλα ἐνδιαφέροντα τράβηξαν περισσότερο τήν προσοχή τους καί κάλυψαν τό χρόνο τους. «Οἱ δέ ἄμελησαντες ἀπῆλθον, ὁ μέν εἰς τόν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δέ εἰς τήν ἐμπορίαν αὐτοῦ».

Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ Τρίτη κατηγορία τῶν ἀνθρώπων. Αὐτοί ὄχι μόνο δέν δέχονται τό προσκλητήριο, ὄχι μόνο δέν εὐχαρίστησαν γιά τήν τιμή πού τούς ἔγινε, ὄχι μόνο δέν ἔδειξαν στοιχειώδη εὐγένεια στούς κομιστές τοῦ μηνύματος, ἀλλά, κακοποιοί καί ἀχάριστοι, ὅρμησαν πάνω στούς ἀπεσταλμένους τοῦ Βασιλιᾶ, τούς κακοποίησαν, τούς ἔδεσαν, τούς ἔβρισαν, τούς βασάνισαν καί στό τέλος τούς σκότωσαν.

Μέ τρεῖς λέξεις θά μπορούσαμε νά ποῦμε, πώς ἡ πρώτη κατηγορία εἶναι οἱ ἀρνητές, ἡ δεύτερη κατηγορία εἶναι οἱ ἀμελεῖς καί ἡ τρίτη οἱ ἀσεβεῖς καί πολέμιοι. Ἐμεῖς ποῦ ἀνήκουμε;

Πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία, κοινωνοῦμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅμως στήν Εὐαγγελική Παραβολή γίνεται καί μία ἄλλη ἐπισήμανση. Κάποιος βρίσκεται στό δεῖπνο χωρίς νά ἔχει ἔνδυμα γάμου καί ἐπιτημᾶται ἀπό τόν οἰκοδεσπότη. Στόν γάμο πάντα φοροῦμε ὅτι καλύτερο ἔχουμε. Καί τό ἔνδυμα αὐτό εἶναι ἡ ὀρθή πίστη καί τά καλά ἔργα, τά ὁποῖα θά πρέπει νά χαρακτηρίζουν τή ζωή μας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ο γάμος και το δείπνο – Η Βασιλεία των Ουρανών»:

Άγιος Μάμας
Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Απόστολος Κυριακής ΙΔ´ Ματθαίου 2-9-2018

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο

Ροή Άρθρων