Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας

Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας

Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας

Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας

Υποχρεώσεις αμφοτέρων

Οι υποχρεώσεις μέσα στην οικογένεια δε βαρύνουν μόνο το ένα μέλος. Ο νόμος του Θεού μοιράζει τις υποχρεώσεις εξ ίσου.

Ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του και η γυναίκα οφείλει να σέβεται τον άνδρα. Η γυναίκα οφείλει να υποτάσσεται στον άνδρα και ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του.

Η αγάπη αυτή και η υποταγή όμως θα είναι εν Κυρίω.

Ποτέ ο άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να ζητήση από τη γυναίκα κάτι αθέμιτο και παράνομο. Τότε η γυναίκα δεν έχει την υποχρέωση να τον ακούση,

«Όταν υπείκης τω ανδρί, ως τω Κυρίω δουλεύουσα ηγού πείθεσθαι».

Όταν δηλαδή υποτάσσεσαι στον άνδρα, να το κάνης αυτό σαν να υπακούης στον ίδιο τον Κύριο, και γι’ αυτό θα έχης μεγάλο μισθό από τον Θεό.

«Έχεις υποχρέωσι να φροντίσης για την γυναίκα σου, όπως και ο Χριστός φροντίζει για την Εκκλησία», θα μας πη ο Μ. Βασίλειος.

Και σε μία ομιλία του αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Και αν χρειασθή να θυσιασθής για την γυναίκα σου, και αν χρειασθή να γίνης χίλια κομμάτια για χάρι της, να το δεχθής με χαρά και να μη την εγκαταλείψης και αποχωρήσης.

Και αν ακόμη την δης να σε περιφρονή και να μη σου δίνη καμμία σημασία, με την αγάπη που θα της δείξης και με την καλωσύνη σου και με τα καλά σου λόγια θα την φέρης πάλι στη θέσι της.

Διότι αν δεν υπάρχη αγάπη μεταξύ σας, τότε ο σύνδεσμός σας θα είναι τυραννικός.

Την γυναίκα σου, που είναι κοινωνός της ζωής σου και μητέρα των παιδιών σου και υπόθεσις που πρέπει να σε γεμίζη ευφροσύνη, δεν πρέπει να τη δένης με απειλές και με φόβους.

Άλλον τρόπο θα χρησιμοποιήσης: Την αγάπη και τα καλά σου αισθήματα απέναντί της,

Διότι τι είδους συζυγία θα είναι, όταν η γυναίκα θα τρέμη και θα φοβάται τον άνδρα;

Και θα φθάση σε τέτοιο βαθμό η αγάπη σου, ώστε κι αν ακόμη υποτεθή ότι υπέφερες κάτι για χάρι της, να μην το πής, ούτε να της το κτυπήσης κατά πρόσωπο. Διότι και ο Χριστός δεν έκανε κάτι τέτοιο.

Και συ λοιπόν μην αποστραφής την γυναίκα σου και μη της στερήσης την αγάπη σου, διότι δεν είναι ωραία.

Είναι πλάσμα του Θεού η γυναίκα σου.

Εάν την περιφρονήσης και την αποστραφής, δεν περιφρονείς και δε βρίζεις εκείνην, αλλά περιφρονείς και βρίζεις εκείνον που την δημιούργησε, δηλαδή τον Θεό.

Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας
«Η οικογένεια κατά τους τρεις ιεράρχες»,
Βενέδικτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Στον Θεό να με πας

Βρειτε το βιβλιο εδω

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Σχετικά άρθρα με «Οικογενειακή κατάσταση άνδρα και γυναίκας»:

Μη γογγύζεις για τις θλίψεις σου…
Ευγνωμοσύνη για τα δώρα του Θεού
Το χασμουρητό στην προσευχή…
Τα συμβόλαια μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας…
Η υπομονή φέρνει τη χάρη του Θεού…

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο