Προσευχή | proseuxi.gr

Τελευταία Άρθρα

Άγγελοι Κυρίου άγγελο

Ο Θεός είπε στον άγγελο…

Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και πρόσταξε τον εξολοθρευτή άγγελο να ξαναβάλει τη ρομφαία του στη θήκη της… Κάποτε ο προφήτης και βασιλιάς του Ισραήλ Δαβίδ αποφάσισε να καταμετρήσει το λαό του, θέλοντας να ξέρει πόσους έχει στην εξουσία του...

Παρακλητικός Κανών Αγίου Σπυρίδωνος

Παρακλητικός Κανών Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού Επισκόπου Τριμυθούντος

Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού Επισκόπου Τριμυθούντος Ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού Επισκόπου Τριμυθούντος διαβάσετε το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος του...

ευλογημένος γάμος

Ο ευλογημένος γάμος…

Πως αποκτιέται ένας ευλογημένος γάμος; «Εγεννήθη ο Κύριος μας από γυναίκα, διά να ευλογήση την γυναίκα. Εγεννήθη ο Κύριος μας από αρραβωνιασμένην διά να ευλογήση τον γάμο. Και να χαιρώμασθεν, αδελφοί μου, και να ευφραινώμασθεν, όπου μας έδωκεν ο...

Γένεσις Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 1 Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 5 Ψαλμοί Ψαλμός 24 Ψαλμοί Ψαλμός 55

Ψαλμοί Ψαλμός 55

Ψαλμοί Ψαλμός 55 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου· τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν Γέθ. Ψαλμοί Ψαλμός 55 2 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, ὅτι κατεπάτησέ με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέ με...

Ψαλμοί Ψαλμός 7 Παλαιά Διαθήκη Αγία Γραφή Ψαλμοί Ψαλμός 21

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 4

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 4 Ο Ιησούς Χριστός και η Σαμαρείτις Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 4 Δ´\ΩΣ οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι ᾿Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάννης 2 καίτοιγε ᾿Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ’ οἱ...

Ψαλμοί Ψαλμός 8 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 31 Ψαλμοί Ψαλμός 42 | proseuxi.gr

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 3

Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 3 Συνομιλία με τον Νικόδημον Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 3 Γ´\ΗΝ δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων. 2 οὗτος ἦλθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ραββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·...

Αγία Γραφή

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 2

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 2 Επιστολή προς την εκκλησίαν της Εφέσου Β´\Τῼ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 2 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν...

Προστάτης των Διαβιβάσεων ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Άγιος Παΐσιος: Ο αχάριστος είναι πάντα λυπημένος

Με τίποτε δεν είναι ευχαριστημένος ο αχάριστος – Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ τα έχουν όλα,νιώθουν άγχος και στενοχώρια; – Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχη μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τίποτε δεν του λείπει, να ξέρετε...

Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης

11 Δεκεμβρίου: Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης

Ο Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης εορτάζει 11 Δεκεμβρίου Κάποιος έγραψε κάπου το εξής πολύ σωστό. «Όλοι οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι, όχι όμως και αξιομίμητοι…». Πολλοί από αυτούς, και μάλιστα οι Όσιοι, ανέλαβαν και εκτέλεσαν παράδοξα, που όλα είναι...

Ευχή στην Αγία Τριάδα

Ευχή στην Αγία Τριάδα

Μια ευχή στην Αγία Τριάδα για Δοξολογία Ευχή στην Αγία Τριάδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο αει παρορών τας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X