Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Τήν Πέμπτην, 5ην/18ην Ἰανουαρίου 2024, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων εἰς τόν μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῆς Παραμονῆς Θεοφανείων, δι’ οὗ ἡγιάσθησαν ὁ Ναός καί οἱ πιστοί καί ἅμα τῇ ἀπολύσει ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε…», καί ἐγένετο Ἀπόλυσις, ἡγιάσθη ἡ αἴθουσα καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέμενε τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν ὑπό του Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, φέροντος τόν Ἁγιασμόν ἐκ του Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Ἀκολούθως, τήν 9:00 π.μ. ὥραν ἡ Α.Θ.Μ. ἀνεχώρησε διά τήν Ἱεριχώ, ὅπου ἐπεσκέφθη α. τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου καί τῆς Συκομορέας τοῦ Ζακχαίου, ὅπου ἐδέχθη μικράν ἀναψυχήν ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Παρθενίου, β. τήν Νομάρχην τῆς Ἱεριχοῦς κ. Γιούσρα Σουέτη καί ἔφθασεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἀνακαινισθεῖσαν ὑπό τοῦ Τελετάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, ἔνθα καί ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὤρα.

Μετά ταῦτα ἤρχισε ἡ ἐν λιτανείᾳ καί ψαλμῳδίᾳ τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε» Κάθοδος πρός τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἔνθα ἐπί τῆς ἐστημένης ἐξέδρας ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων καί ὁ Ἁγιασμός τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος κατῆλθε εἰς τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου καί ἀπό τῆς ὁλκάδος ἡγίασε τά ὕδατα αὐτοῦ, τά ὁποῖα ἡγίασε διά τῆς βαπτίσεως Αὐτοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διά τήν ἀπαλλαγήν ἡμῶν ἀπό τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου καί τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

Ἁγιαζομένων τῶν ὑδάτων, ἐψάλλετο καί πάλιν τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ὑπό τοῦ συμμετέχοντος περιωρισμένου ἀριθμοῦ προσκυνητῶν, λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας κ. Λάσα.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ παρετέθη νηστήσιμος τράπεζα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, μετά δέ ταῦτα, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐπισκεπτομένη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου ἐπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα διά τήν προετοιμασίαν τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς καί παγκοσμίου ὀρθοδόξου ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.

Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Με το βιβλίον αυτό ωδηγήθησαν πολλοί χριστιανοί εις μετάνοιαν και έτυχον ψυχικής σωτηρίας. Έκδοσις εικονογραφημένη και με μεγάλα γράμματα.

Αμαρτωλων Σωτηρια

Σχετικά άρθρα με «Η Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό»:

Ιερά Σύνοδος: Έκτακτη σύγκληση για τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου
Εκκλησία της Κρήτης: Ο γάμος είναι ιερό μυστήριο
Αγρυπνία Οσίου Ευθυμίου του μεγάλου στην Αγία Βαρβάρα Ιλίου
Η Εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου στη Μητρόπολη Μαρωνείας
19 Ιανουαρίου: Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός
19 Ιανουαρίου: Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο