Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἐτέλεσε Μνημόσυνον εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου εἰς τήν Γάζαν, καί τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν φονευθέντων ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς, ἡ ὁποία ἔπληξε τό συγκρότημα τῆς Ὀρθοδόξου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τήν περασμένην Πέμπτην, καί ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν θάνατον τοὐλάχιστον 18 ἀτόμων, ἀναζητησάντων καταφύγιον εἰς τό μοναστήριον τοῦτο, τό ὁποῖον χρονολογεῖται ἀπό τόν 5ον αἰῶνα καί εἶναι τουλάχιστον 1616 ἐτῶν.

«Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν διά νά ἐγείρωμεν τόν πόθον διά μίαν εἰρηνικήν ζωήν πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἔμπλεοι μίσους διά τόν πλησίον αὐτῶν, ἰδίᾳ δέ διά τούς μαχομένους νῦν καί τούς ἑτοιμαζομένους πρός πόλεμον», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος.

Τοὐλάχιστον τετρακόσιοι πεντήκοντα ἄνθρωποι εἶχον καταφύγει ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος εἰς τήν πόλιν τῆς Γάζης κατά τήν ὥραν τῆς Ἰσραηλινῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς.

Τό Ὀρθόδοξον ΠατριαρχεῖονἹεροσολύμων ἐδημοσίευσε μίαν δριμεῖαν δήλωσιν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἐπίθεσιν ταύτην.

«Οἱ ἐπιζήσαντες τοῦ φρικτοῦ βομβαρδισμοῦ διαθέτουν ἀντοχάς καί εἶναι πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ», ἀνέφερε τό Πατριαρχεῖον. «Συνεχίζομεν ἀπό κοινοῦ νά ἐπιδεικνύωμεν πίστιν μετά τήν φρικτήν δοκιμασίαν ταύτην. Ἔχομεν συναχθῇ ὡς Κοινότης, διά νά ὑποστηρίξωμεν ἀλλήλους, προσευχόμενοι διά θεραπείαν καί δύναμιν ἐν ὄψει τῶν ἀντιξοοτήτων».

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τελεί μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζης»:

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Παραμυθίας Σεραπίωνος
23 Οκτωβρίου: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων
22 Οκτωβρίου: Όσιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο