Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου σε κέντρο αποκαταστάσεως και αποθεραπείας

Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου σε κέντρο αποκαταστάσεως και αποθεραπείας

Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου σε κέντρο αποκαταστάσεως και αποθεραπείας

Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου σε κέντρο αποκαταστάσεως και αποθεραπείας

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Φιλάνθρωπε καὶ Πολυεύσπλαχνε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, Καλὲ Σαμαρεῖτα, Σὲ ἱκετεύω καὶ Σὲ παρακαλῶ, ἐπίσκεψαι ἐν τῷ ἐλέει Σου καὶ ἐμέ, τόν ἀσθενοῦντα δοῦλόν Σου.

Κύριε καὶ Θεὲ μου, οἶδας ὅτι ἐν κλίνῃ κατάκειμαι καὶ ὑπάρχω ἐν ἀθυμίᾳ, διὸ σπεῦσον καὶ ρῦσαι με ἐκ τῆς παρούσης καταπονήσεως καί ἀνάγκης. Καταπράϋνον τὸν πόνον καὶ θεράπευσόν με ἀπὸ πάσης νευρολογικῆς καί μυοσκελετικῆς παθήσεως. Δὸς μοι συνεργασίαν ἀγαθὴν μετὰ τοῦ ἐνταῦθα ὑπηρετοῦντος ἐξειδικευμένου ἐπιστημονικοῦ καὶ λοιποῦ προσωπικοῦ. Χάρισαὶ μοι πολλήν ὑπομονήν, καρτερίαν, ἐλπίδα καὶ πίστιν.

Σὺ γάρ εἶ ὁ μόνος ἀγαθός, οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, πλούσιος ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ πλάσμα Σου.

Ναί, Κύριε, εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου καὶ διαφύλαξόν με ἀπὸ παντὸς κακοῦ˙ πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. ΑΜΗΝ.

Προσευχητάρια για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε τα βιβλια εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου σε κέντρο αποκαταστάσεως και αποθεραπείας»:

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Πως ακριβώς μπορούμε να σωθούμε!
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Η ζωή αρχίζει από την στιγμή της συλλήψεως
Μαρτυρίες θαυμάτων Οσίου Γέροντος Ευμενίου του Νέου (ΒΙΝΤΕΟ)
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Αν ο αδελφός μου έχει άδικο;
Προσευχή όταν θυμιάζουμε στο σπίτι

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο