Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης

Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης

Χριστέ μου Η αγάπη μας ενώνει με τον Θεό θα πάω στην Εκκλησία Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης ψυχική ηρεμία την αγάπη του Θεού

Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης για ψυχική ηρεμία

Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης – Αγάθυνόν με Θεέ

Ο εν προσκυνητή Τριάδι δοξαζόμενος εις Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το άγιον, η μακαρία φύσις, η υπερούσιος ουσία, η άμεσος αγαθότης, η ακένωτος των καλών θησαυρός, η άπειρος της ευσλπαγχνίας άβυσσος, το της φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον πέλαγος, η παναγία και ζωαρχική Τριάς, η την υπερκόσμιον άπασαν και την εγκόσμιον κτίσιν δια μόνην αγαθότητα εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγούσα και προμηθουμένη και συνέχουσα, η της πλάνης τον κόσμον ελευθερώσασα, Θεού Πατρός ευδοκία και αυτουργία του Λόγου και επελεύσει Πνεύματος αγίου, και την φύσιν ημών της αμαρτίας λυτρωσαμένη.

Συ με φώτισον, ο υπέρφωτος Θεός, συ με αγίασον, ο υπερέγαθος Κύριος, συ με κάθαρον ο μόνος καθαρός και ακήρατος.

Αγάθυνόν με, Θεέ τρισυπόστατε, ο μόνος αγαθός και υπεράγαθος, θεοποίησόν με χάριτί Σου κατά μέθεξιν, ο μόνος αληθινός Θεός, ενδυνάμωσόν με ο ισχυρός, ζωοποίησόν με ο ζων και αθάνατος, σόφισόν με ο υπέρσοφος, εις ένθεον έρωτα της σης αγάπης με πτέρωσον, οικείωσόν με σαυτώ, Θεέ υπερούσιε, υπέρζωε και υπέρφωτε και μη αποξενώσης με της σης χάριτος δια την εμήν αναξιότητα.

Ιωάννης Διάκονος ο Ευγενικός

Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε το βιβλιο εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή ενδυνάμωσης και γαλήνης»:

Προσευχή του οδηγού
Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός: Να κάνεις τρεις παρακλήσεις
Κάθε άνθρωπος έχει το σταυρό του…
Κατάθεση ψυχής
Προσευχή για εχθρούς και φίλους
Η αγάπη του Θεού δεν έχει εμπάθεια

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο