Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή για ασθένεια

Προσευχή για ασθένεια

Προσευχή για ασθένεια

Μία προσευχή για ασθένεια

Προσευχή για ασθένεια για να μας έχει ο Θεός καλά

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ο ποιητής των άνω και των κάτω και πάντων των όντων, εμφανών και αφανών, ο δους εξουσίαν και δύναμιν τοις Σοις μαθηταίς και Αποστόλοις θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν επειγομένην τοις ανθρώποις, επάκουσον και εμού του αμαρτωλού εν τη ώρα ταύτη και δίωξον και εξάλειψον εκ του δούλου Σου (δείνος) παν πονηρόν και ακάθαρτον και πάσαν πονηράν ασθένειαν και επιβουλήν του αντικειμένου.

Δι’ ευχών και δεήσεων των αγίων Σου ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μάρκου και Λουκά, Φιλίππου και Ματθαίου, Ιωάννου και Θωμά, Ανδρέου και Ιακώβου και πάντων των αγίων Αποστόλων και των εβδομήκοντα των καταβαλόντων τον άρχοντα του αιώνος τούτου, τουτέστι τον διάβολον, όπως δραπετεύση και εκκρυβή εις τόπον ητοιμασμένον αυτώ και πάσι της μετ’ αυτού και ουδέν της αδικίας αυτού αδικήσει τον δούλον Σου τούτον.

Επακούσατε ουν, Άγιοι Απόστολοι, εμού του δεομένου εν τη ώρα ταύτη και περιφυλάξατε τον δούλον υμών (τάδε) από πάσης επηρείας δαιμονικής, δια του ονόματος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Γρηγορίου Δεκαπολίτου

Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων για ποικίλες περιστάσεις και δυσκολίες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου.

Βρειτε το βιβλιο εδω

Σχετικά άρθρα:
Προσευχή για μελαγχολία και αθυμία
Παρακλητικός Κανών Αγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως
Μικρό Απόδειπνο

Ακολουθήστε μας:
instagram

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο