Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Διαφορες Προσευχες » Προσευχή όταν ανάβουμε κανδήλι ή κερί στο σπίτι μας

Προσευχή όταν ανάβουμε κανδήλι ή κερί στο σπίτι μας

Προσευχή όταν ανάβουμε κανδήλι ή κερί στο σπίτι μας

Προσευχή όταν ανάβουμε κανδήλι ή κερί στο σπίτι μας

Λέμε την Προσευχή όταν ανάβουμε καντήλι ή κερί στο σπίτι μας

Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω μοί τό Σώμα σου τό άγιον, εύσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον Αίμα, καί νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.

Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε• οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ Μυστήριον εἴπω• οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας• ἀλλ’ ὡς ὁ ληστὴς ὁμολογῶ σοι• Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Ἰδού, βαδίζω πρὸς θείαν Κοινωνίαν· Πλαστουργέ, μὴ φλέξῃς με τῇ μετουσίᾳ· Πῦρ γὰρ ὑπάρχεις τοὺς ἀναξίους φλέγον. Ἀλλ᾿ οὖν κάθαρον ἐκ πάσης με κηλῖδος.

Το μελισσοκέρι Αγίου Όρους είναι το αγνότερο είδους κεριού

Κερια και Λαμπαδες Αγιου Ορους εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή όταν ανάβουμε κανδήλι ή κερί στο σπίτι μας»:

Προσευχή για δουλειά
Προσευχή με κομποσκοίνι – Τι προσευχή λέμε
Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία
Προσευχή όταν θυμιάζουμε στο σπίτι

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο