Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Προσευχή στην Παναγία

Προσευχή στην Παναγία

Προσευχή στην Παναγία

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον – Προσευχή στην Παναγία

Φωτοφόρος σκηνή, Παντευλόγητε, κιβωτός χρυσαυγής αναδέδειξαι Θεόν Λόγον, αγνή, περιέχουσα, τον σαρκί καταλύσαντα θάνατον.

Θεοτόκον Σε έγνωμεν, Πάναγνε, και Μητέρα Θεού Σε κηρύττομεν ρύσαι πάντας πυρός αιωνίζοντος και εχθρών αοράτων, Πανάμωμε.

Του θανάτου την ρύμην διέκοψας την ζωήν συλλαβούσα, Πανάχραντε, και ζωήν εδωρήσω τοις μέλπουσι, χαίρε κόρη, αγνή, αειπάρθενε.

Σε ως πύλην υμνούμεν την Φέρουσαν προς την θείαν της χάριτος είσοδον, ευδιάβατον κλίμακ ανάγουσαν εκ της γης ασφαλώς προς ουράνια.

Της αγνείας τω κάλλει κεκόσμησαι, ευπρεπείας δε οίκος γεγένησαι, Μητροπάρθενε κόρη, ακήρατε, διό πάντες πιστώς μεγαλύνομεν.

Σκιαί Νόμου παρήλθον τω τόκω Σου, η αλήθεια γαρ ημίν έλαμψεν και η χάρις τω κόσμω δεδώρηται και Αδάμ το κατάκριμα πέπαυται.

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μοναδική χειροποίητη εικόνα Κοίμηση της Θεοτόκου με χρύσωμα

Βρειτε την εδω

Σχετικά άρθρα με «Προσευχή στην Παναγία»:

Γιατί λέμε ότι η Παναγία Κοιμήθηκε;
Όσοι δεν Εκκλησιάζονται…
Δύσκολο να μπει ο πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών
Την Κυριακή οφείλουμε…
Η Παναγία ξέρει
Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας: Για την Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο