Προσευχή | proseuxi.gr

Προσευχή για ασθένεια

Μία προσευχή για ασθένεια Προσευχή για ασθένεια για να μας έχει ο Θεός καλά Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ο...

Κατηγορία - Διαφορες Προσευχες

Διαφορες Προσευχες όπως Προσευχή για εγκυμοσύνη, Προσευχές για Παιδιά, προσευχή για ξεμάτιασμα, προσευχή για γλωσσοφαγιά, προσευχή για άγχος…

Προσευχή για μελαγχολία και αθυμία

Προσευχή για μελαγχολία και αθυμία Μια προσευχή για μελαγχολία και αθυμία Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα σοί ὁ Θεός ἠμῶν, δόξα σοί. Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά...

Προσευχή για συγχώρεση από τις αμαρτίες

Προσευχή για συγχώρεση από τον Κύριο των αμαρτιών μας Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώποις αφιέναι αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάριδέ μου πάντα τα εν γνώσει και αγνοία πταίσματα, και αξίωσόν με...

Προσευχή για γλωσσοφαγιά

Προσευχή για γλωσσοφαγιά

Προσευχή για γλωσσοφαγιά Μια Προσευχή για γλωσσοφαγιά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Ο Θεός ο αιώνιος, ο λυτρωσάμενος το γένος των ανθρώπων εκ της αιχμαλωσίας του διαβόλου, ρύσαι τον δούλον Σου, (τον δε) από πάσης ενεργείας πνευμάτων ακαθάρτων...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X